Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego

Na podstawie art. 37e Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r, poz. 1277) wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przysługuje prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, oraz transportu z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.
Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego w dniu wyborów samorządowych (7 kwietnia) należy zgłosić do 25 marca w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub telefonicznie pod nr 880 787 276.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top