XXIII sesja Rady Powiatu w Zamościu

XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu, odbędzie się dnia 29 września
2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno
weterynaryjnego na obszarze powiatu.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021roku
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Zamojski za rok szkolny 2020/2021.

9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu
za I półrocze 2021 roku.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.

11. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, b) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, c) w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Zamościu, d) w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała Turobin Sułów
Szczebrzeszyn zlokalizowanej na terenie powiatu zamojskiego o łącznej długości
17,107 km do kategorii dróg powiatowych,
e) w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,,Ryś” w Zwierzyńcu, f) w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Zamojskim na lata 20212025.

12. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

13. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top