Wybory do izb rolniczych w 2023. W Gminie Zamość do izby kandyduje były kandydat na wójta

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2023 zarządziła na niedzielę 24 września 2023 roku wybory do izb rolniczych.

I etap wyborów do izb rolniczych został zaplanowany na 24 września 2023 r. Tego dnia w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy zostanie wybranych 2 członków rady powiatowej izb. W przypadku, gdy obszar gminy jest mniejszy niż 4 tys. ha, wybierany jest 1 kandydat.

W Gminie Zamość zgłoszono 4 kandydatów:

  1. Chróścikowski Adam
  2. Machałek Piotr Roman
  3. Małecki Konrad Mariusz
  4. Paszko Tomasz

Skład Komisji Okręgowej w Gminie Zamość:

  1.  Przewodniczący – Anna Soboń
  2. Wiceprzewodniczący – Jacek Adamczuk
  3. Sekretarz – Grażyna Koczułap
  4. Członek komisji – Katarzyna Knap
  5.  Członek komisji – Mariusz Sawa

Kandydatem do Komisji Okręgowej w myśl ustawy o izbach rolniczych art. 1 ust. 2 pkt 1-3 może być osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Czyli będąca właścicielem lub mająca w posiadaniu grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu dla członków komisji.

II etap wyborów do izb rolniczych rozpocznie się 15 października 2023 r. Rady powiatowe na pierwszym posiedzeniu na walne zgromadzenie wybiorą spośród swoich członków:

• przewodniczącego,

• delegata.
Po zakończeniu II etapów wyborów do izb rolniczych z Rad Powiatowych powstanie Walne Zgromadzenie np. Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Kolejnym działaniem, które będzie zobowiązana podjąć izba, stanie się wybranie spośród grona do 5 listopada 2023 r.:

• komisji rewizyjnej,

• komisji problemowych.

W roku 2023, tak jak miało to miejsce w roku 2019, nie będą przeprowadzane wybory w okręgu wyborczym, w którym liczba zgłoszonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów możliwych do uzyskania w danym okręgu, nawet jeżeli w terminie do 8 września 2023 r. wezwano komisję okręgową do zgłoszenia dodatkowych kandydatów. Członkami rady powiatowej zostają w takim przypadku kandydaci zarejestrowani, których wybiera komisja okręgowa, a pozostałe mandaty nie zostają obsadzone. Jeżeli w danej gminie ma miejsce powyższa sytuacja, to nie są w niej przeprowadzane wybory I stopnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top