Wólka Wieprzecka: bakterie z grupy coli w ujęciu wody

Decyzją z dnia 29.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z ujęcia wody Wólka Wieprzecka z uwagi na występujące przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli i ogólnej liczby mikroorganizmów. Decyzja została wydana na podstawie przekazanych wyników badań wody z dnia 06.12.2023 r. pobranej bezpośrednio ze studni (przed lampą UV). Badania nie wykazały obecności bakterii z grupy coli na sieci wodociągowej. W dniu 06.12.2023 r. z uwagi na bezpieczeństwo odbiorców i podwyższone normy żelaza Gmina Zamość podjęła decyzję o przełączeniu odbiorców wody z ujęcia Wólka Wieprzecka na ujęcie wody w Żdanówku. Aby zapobiec mieszaniu się wody z obu ujęć zostały zamknięte odpowiednie strefowe zasuwy sieciowe.

Komunikat Inspektora Sanitarnego

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top