Wójt Gminy Zamość podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej. W tle ”niechciany” e-mail od wnioskodawcy

Wójt Gminy Zamość odpowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie za nieudostępnienie informacji publicznej. Jeden z obywateli zawnioskował  w grudniu ub. roku o udostępnienie projaktu  protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Zamość. Prosił też wójta o udostępnienie stanowisk odczytach na tej sesji przez radnych z klubu ” JEDNOŚĆ” oraz przez radną z Komisji Oświatowo – Społecznej.

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie otrzymał.  Wójt nie wydał również decyzji odmownej.

W dniu 17 stycznia 2020 roku obywatel ponownie za posrednictwem poczty elektronicznej złożył do wójta wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek z dnia 17 stycznia 2020 roku skierowany do Wójta Gminy Zamość brzmiał:

Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) – wnoszę o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:

1. Udostępnienie opinii Klubu Radnych ”JEDNOŚĆ” dotyczącą sytuacji w oświacie, która została przedstawiona przez radnego Tadeusza Kostrubiec
w trakcie obrad XIV sesji Rady Gminy Zamość i stanowi załącznik nr.19 do protokołu z dnia 28 listopada 2019 roku.

2. Udostępnienie analizy i oceny realizacji zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania, które zostało przedstawione przez radną Annę Serafin
w trakcie obrad XIV sesji Rady Gminy Zamość i stanowi załącznik nr. 17 do protokołu z dnia 28 listopada 2019 roku.

3.Udostępnienie treści stanowiska odczytanego przez Przewodniczącego Klubu Radnych ” JEDNOŚĆ ” w trakcie obrad IV sesji Rady Gminy Zamość
załącznik nr 6 do protokołu z dnia 28 listopada 2019 roku.

W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej proszę o odpowiedź z zachowaniem formy przewidzianej w art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art.14 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w formie skanów pocztą elektroniczną na adres
Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony wójta – obywatel zdecydował się w dniu 05 lutego wysłać maila ponaglającego Urząd. Tym razem wnioskodawca określił siedmiodnowy termin do udzielenia informacji oraz zawarł puczenie:
 Dodam, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej jest Pan zobowiązany do wypełniania ustawowych zapisów.
W przypadku dalszego braku reakcji na wniosek będę zmuszony do złożenia skargi w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na bezczynność organu.
Wójt nie odpowiedział na wezwanie do realizacji wniosku o informację publiczną.
Wobec braku odpowiedzi, wnioskodawca zdecydował się na jedyny w tej sytuacji krok, chroniący jego prawo do informacji, czyli skargę do Wójewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność organu.
Dwie godziny po złożeniu skargi skarżący otrzymał maila o treści:

Niniejszy e-mail został wysłany do Pana z innej niż moja poczty 20 stycznia 2020r. Pana e-mail z dnia 5 lutego usunąłem przez przypadek razem z innymi „niechcianymi”. Być może dlatego, że otrzymałem tego dnia od Pana dwa e-maile – pierwszy z przeprosinami. Zapewne Pan nie zwrócił w podobny sposób uwagi na e-mail od Koleżanki z 20 stycznia. Będę wdzięczny za informacje w sprawie e-maila z dnia 20 stycznia.

Pozdrawiam.

Ryszard Gliwiński 26.02.2020r

Do maila w formie załączników zostały dołączone stanowiska o które wnioskował obywatel.

W skardze powołał się na złamanie przez wójta art. 61 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie o informacji publicznej.

Zawnioskował o zobowiązanie wójta do załatwienia wniosku a także zasądzenie na rzecz wnioskodawcy (skarżącego) kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top