Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął skargę na bezczynność Wójta Gminy Zamość. Sąd uznał, że wójt dopuścił się bezczynności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dniu 06 kwietnia 2023 r. rozpatrywał skargę na bezczynność wójta, który nie udostępnił w wyznaczonym terminie informacji publicznej. Sąd uznał, że wójt pozostawiając bez odpowiedzi wniosek skarżącego, dopuścił się bezczynności. Skarga dotyczyła projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r. Wójt Gminy Zamość nie udostępnił wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego przesłanie projektu uchwały do Lubelskiej Izby Rolniczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmie się również w tej sprawie skargą na Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top