Wojewoda kujawsko – pomorski uchylił podwyżki diet w powiecie Inowrocławskim

Dieta to forma rekompensaty, a nie miesięczne wynagrodzenie. W taki sposób wojewoda kujawsko-pomorski tłumaczy uchylenie najnowszej uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet. W dniu 30 grudnia 2021 r. Wojewoda kujawsko – pomorski wydał zarządzenie nadzorcze w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie podwyżek diet radnym.

Po zmianach „dieta straciłaby charakter rekompensaty, a stałaby się miesięcznym wynagrodzeniem, co stoi w sprzeczności z jej naturą” – zauważył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

26 listopada 2021 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego podniosła wynagrodzenie starosty powiatu, Wiesławy Pawłowskiej, z niespełna 11 tys. do blisko 21 tys. zł. W podobnej proporcji podniesiono wysokość diet radnych (wynosiły one, zależnie od funkcji od 1750 zł do 2625 zł, po podwyżce miały zawierać się w przedziale od 3220,96 zł do 4294,61 zł). Kwoty te nie są opodatkowane.

Ponadto uchwała rady gwarantowała radnemu co najmniej 25 proc. diety nawet w przypadku braku obecności na sesjach i komisjach, a w pełnej wysokości w przypadku choroby trwającej co najmniej 30 dni i wymagającej leczenia szpitalnego.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym stwierdzono, że skoro dieta sprowadza się od wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem określonej funkcji, to osoba pełniąca tę funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z jej wykonywaniem, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda zauważa, że w przeciwnym wypadku dieta straciłaby charakter rekompensaty, a stałaby się po prostu miesięcznym wynagrodzeniem, a radny przebywając w szpitalu, bądź na zwolnieniu lekarskim i tak nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Wojewoda kujawski – pomorski powołał się na wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 202o roku, syg. akt. II SA/ Go319/20

Rada na przedstawione rozstrzygnięcie ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub może przyjąć nową uchwałę w zmienionej formie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top