Wniosek do Rady Gminy Zamość o zajęcie stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

Z wnioskiem o podjęcie w formie uchwały stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie z powodu zniesienia przez Komisję Unii Europejskiej ceł na płody rolne z Ukrainy co ma wpływ przeogromne i niekontrolowane ilości zbóż co skutkuje, że rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Wnioskuję o przekazanie wypracowanego stanowiska Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Ministrowi Aktywów Państwowych  zwrócił się uczestnik sesji Rady Gminy Zamość w dniu 29 marca 2023 r. W dniu następnym złożył pisemny wniosek do Rady Gminy Zamość o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Zamość. Za naszym pośrednictwem wnioskodawca apeluje o składanie wniosków do Rad Gmin z uwagi na trudną sytuację w rolnictwie. Trudna sytuacja rolników odbije się na konsumentach, przedsiębiorcach i dlatego każdy powinien rozważyć złożenie wniosku o zajęcie stanowiska. Rolnictwo nie ma barw politycznych.

Rada Gminy Zamość

22 – 400 Zamość

ul. Peowiaków 92

W N I O S E K

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracam się z wnioskiem o podjęcie w formie uchwały stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie z powodu zniesienia przez Komisję Unii Europejskiej ceł na płody rolne z Ukrainy co ma wpływ przeogromne i niekontrolowane ilości zbóż co skutkuje, że rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Wnioskuję o przekazanie wypracowanego stanowiska Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Ministrowi Aktywów Państwowych .

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zniesieniem przez Komisję Unii Europejskiej ceł na płody rolne z Ukrainy, na polski rynek wpływają przeogromne i niekontrolowane ilości zbóż, wypełniając lokalne skupy. Nasycenie magazynów sprawia, że lokalni rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Poza spadkiem cen, niepokój wywołują zapowiedzi na przyszłe żniwa, gdyż nie ma gwarancji, że rynek się ustabilizuje. Wiadomości płynące z UE nie napawają optymizmem. Płynność gospodarstw stoi pod znakiem zapytania. Rolnicy oczekują rozwiązań, które pozwolą przetrwać trudny czas. Stabilność polskiego rolnictwa jest składową bezpieczeństwa żywnościowego Polski, dlatego należy podjąć wszelkie działania, aby czynnik ten był szczególnie chroniony. Polska wieś, polskie rolnictwo to fundament naszej tożsamości, który nie powinien mieć barw politycznych a jedynie dobro rolników. Ochrona rolnictwa leży również w interesie konsumentów oraz każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi na rzecz rolnictwa. W związku z powyższym zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Zamość będzie wsparciem dla ciężkiej pracy rolnika i jego trudnej sytuacji jaka aktualnie zaistniała zwłaszcza na terenie Lubelszczyzny. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Zamość  potwierdzi, że samorząd nie jest obojętny na jedną z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki jaką jest polskie rolnictwo. Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku a przyjęte stanowisko będzie wsparciem dla protestujących rolników.

                                                                                                   Własnoręczny podpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top