Uroczysta zbiórka z okazji przekazania 24 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów biłgorajskiego i zamojskiego

9 października 2023 roku na Placu Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 24 pojazdów quad dla jednostek OSP z terenu powiatów biłgorajskiego i zamojskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi Kamińskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli także:

– Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

– Robert Gmitruczuk  – Wicewojewoda Lubelski,

– Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

– Posłowie i Senatorowie RP,

– władze samorządowe z powiatów biłgorajskiego i zamojskiego,

– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów biłgorajskiego i zamojskiego.

 

Przekazania dokonał Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego oraz Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Zdzisława Szweda.

Aktu poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. Sławomirem Koroną kapelanem powiatowym zamojskich strażaków.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla  jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki OSP KSRG:

Powiat biłgorajski – 12 quadów

 1. OSP Obsza – 1 szt.
 2. OSP Biłgoraj – 1 szt.
 3. OSP Radzięcin – 1 szt.
 4. OSP Goraj – 1 szt.
 5. OSP Majdan Nepryski – 1 szt.
 6. OSP Księżpol – 1 szt.
 7. OSP Potok Górny – 1 szt.
 8. OSP Łukowa – 1 szt.
 9. OSP Sól – 1 szt.
 10. OSP Tarnogród – 1 szt.
 11. OSP Tereszpol Zaorenda – 1 szt.
 12. OSP Turobin – 1 szt.

 

Powiat zamojski – 12 quadów

 1. OSP Mokre – 1 szt.
 2. OSP Sitno – 1. szt.
 3. OSP Skierbieszów – 1 szt.
 4. OSP Góra Grabowiec – 1 szt.
 5. OSP Zubowice – 1 szt.
 6. OSP Kosobudy – 1 szt.
 7. OSP Krasnobród – 1 szt.
 8. OSP Latyczyn – 1 szt.
 9. OSP Łabunie – 1 szt.
 10. OSP Wielącza – 1 szt.
 11. OSP Nielisz – 1 szt.
 12. OSP Suchowola – 1 szt.

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.

Wartość przekazanych 24 quadów w Zamościu to 1934400 zł.

 

Opis projektu.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego. Zakupiony sprzęt trafi do wszystkich powiatów na terenie województwa.

Całkowita wartość projektu to 130  612 910 zł  w tym całkowite wydatki kwalifikowalne 129 198 190 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 107 477 640 zł.

 

źródło: straz.lublin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top