Szansa na dobrą zmianę w Gminie Garbów. Tadeusz Barszcz kandydatem na Wójta.

Tadeusz BARSZCZ – (lat 41, żonaty, dwoje dzieci)., zamieszkały w Gutanowie, absolwent Ekonomii KUL, doświadczony samorządowiec i społecznik, współzałożyciel i uczestnik wielu stowarzyszeń, miłośnik oddolnych inicjatyw obywatelskich, otwarty na ludzi i ich potrzeby. W latach 2006-2007 pracownik Banku Spółdzielczego w Niemcach, oddział w Garbowie, obecnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, gdzie zajmuje się wdrażaniem funduszy europejskich.

– Delegat III kadencji do Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej

– Radny Rady Gminy Garbów VI kadencji w latach 2010-2014.

– Inicjator wprowadzenia Funduszu Sołeckiego w Gminie Garbów

– Inicjator powstania gminnej oraz powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

– Członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

– Współzałożyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska”

– Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”

– Współpracownik wielu organizacji pozarządowych między innymi z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i inwalidów.

– Odznaczony statuetką „Przyjaciel Seniorów”

– Wolontariusz Lubelskiej Fundacji „Dwa Ognie” i współpracownik Fundacji Bank Żywności w Lublinie.

– Założyciel i koordynator projektu Wiejskie Mobilne Kino Objazdowe, a także Międzypokoleniowego Chóru „Jubilat”.

– Założyciel (2014) Biblioteki Wiejskiej w Gutanowie, która w latach 2014-2017 uczestniczyła w akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

– Wolontariusz i współpracownik wielu akcji charytatywnych

– W latach 2016-2007 pracownik Banku Spółdzielczego w Niemcach, oddział w Garbowie.

– Zasłużony Honorowy Krwiodawca

– Autor publikacji „Gutanów. Historia, kultura, tradycja.”

– Laureat Nagrody za Zasługi dla Ziemi Garbowskiej (2018)

źródło: naszgarbow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top