Strażak – Prawdziwy Bohater wsi

„Bogu na chwałę ludziom na ratunek” – zasada, którą dzielni Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych posługują się przy każdym wyjeździe. Ratowanie naszego życia, zdrowia i mienia oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w ich codzienną strażacką służbę.

Województwo Lubelskie chce wspierać jednostki ratujące ludzkie życie i dlatego ogłasza kolejny konkurs wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

Przedmiotem Konkursu jest najlepsze przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego (praca konkursowa) w następujących formach:

  • prezentacja multimedialna lub
  • film (utwór audiowizualny) lub
  • prezentacja albumu w wersji papierowej.

Konkurs organizowany jest w celu:

  • Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
  • Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
  • Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych

  • Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
  • Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Nagrodami w konkursie będą Vouchery na dedykowane kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zdobędzie je aż 20 jednostek z najwyższą liczbą punktów! Każdy kto ukończy kurs uzyska tytuł ratownika.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia udziału

źródło: www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top