Służby nadzoru Wojewody Lubelskiego kolejny raz upominają Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli zwraca kolejny raz uwagę na postępowanie w sprawie wydłużenia terminu na rozpatrzenie skargi i piszę do mieszkańca, że Rada Gminy Zamość nie dochowała terminu zawiadomienia skarżącego o wydłużeniu rozpatrzenia skargi zgodnie z przepisami Kpa. Służby nadzoru wojewody z uwagi na stwierdzony brak zachowania pełnej procedury Kpa w zakresie informowania o wydłużeniu rozpatrzenia skargi kolejny raz będą sygnalizować Przewodniczącemu Rady  Gminy Zamość aby dołożył staranności w zakresie przestrzegania procedury rozpatrzenia skarg, w tym terminowości informowania o wydłużeniu terminów ich rozpatrzenia.

Przypominamy, że skarżący złożył zażalenie na procedury w sprawie rozpatrzenia skargi. Wystąpienie do Wojewody Lubelskiego rozpatrzone zostało w trybie skargowym. W najbliższym czasie opiszemy jak Wójt Gminy Zamość zmienił ” wolę Rady” sprawie przyjętego stanowiska dotyczącego finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów gminy lat 2022 – 2023.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top