Skuteczna interwencja Posła S. Zawiślaka dotycząca planów realizacji planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów-Zamość

Poseł Sławomir Zawiślak w związku z licznymi prośbami mieszkańców miejscowości, przez które przebiega droga krajowa DK74 przewidziana do rozbudowy w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi krajowej nr74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013” podjął interwencję poselską. W piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin parlamentarzysta, realizując społeczne oczekiwania, zwrócił się z prośbą o przedłużenie działań informacyjnych oraz konsultacji dotyczących planowanej inwestycji do końca stycznia 2022 roku. Z rozmów przeprowadzonych z zainteresowanymi, mieszkańcami poszczególnych miejscowości (m. in. Płoskie, Zawada, Wielącza, Bodaczów) wynikało, że nie wszyscy zdążyli wnieść pisemne uwagi w wyznaczonym, grudniowym terminie.

Rezultatem podjętej poselskiej interwencji jest odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego, w której poinformowano o przychyleniu się do zgłoszonych przez Posła wniosków. W związku z powyższym mieszkańcy otrzymali możliwość zgłaszania uwag do projektu w terminie wydłużonym do końca stycznia 2022 r. a następnie zostanie przeprowadzona powtórna akcja informacyjna także w postaci spotkań mieszkańców z przedstawicielami GDDKiA i projektantami. Spotkania umożliwią mieszkańcom wyrażenia ostatecznych opinii, obaw i uwag co do procedowanej dokumentacji projektowej. W przedmiotowej odpowiedzi zostały wyjaśnione kwestie dotyczące rozbudowy DK 74 oraz realizacji innych planów inwestycyjnych związanych z tą inwestycją, w tym interesującej mieszkańców perspektyw czasowych budowy obwodnicy Klemensów – Chomęciska.

Poseł S. Zawiślak liczy, że zaplanowane konsultacje społeczne pozwolą zażegnać zaistniały spór z mieszkańcami w tak ważnej kwestii jaką jest budowa ww. drogi. Parlamentarzysta dziękuje księżom z parafii z miejscowości położonych na trasie projektowanej budowy,  innym osobom publicznym za skuteczne, wcześniejsze przekazanie ww. informacji społeczności lokalnej.

źródło: slawomirzawislak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top