Rusza „Plan Działań dla Miast”

Rusza nabór do programu „Plan Działań dla Miast”, który ma pomóc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju – poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort wskazał, że program adresowany jest do samorządów wszystkich miast w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zarówno dla gmin miejskich lub miejsko-wiejskich.

Napisano, że program „Plan Działań dla Miast” przewiduje indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Dodano, że wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.

Zaznaczono, że opracowany wspólnie z miastami „Plan Działań dla Miast” będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Zostanie on ogłoszony i podpisany w czerwcu 2022 roku, w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Będzie to także instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej.

Program – jak napisano – zostanie przeprowadzony w pięciu etapach: wyłonienie miast uczestniczących w programie; indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym z miast; opracowanie wspólnego dokumentu – „Plan Działań dla Miast” – obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast; przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów działań w PDM; opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców dotyczącym tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Nabór do programu odbywa się za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń, dostępnego pod adresem:

http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/generator-zgloszen/i trwa do 10 listopada.

autor: Ewa Wesołowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top