RPO zaskarżył samorządy broniące rodziny przed ideologią LGBT. W lipcu pierwsze rozprawy

14 i 15 lipca odbędą się dwie pierwsze rozprawy w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały rad gmin deklarujące przeciwdziałanie „ideologii LGBT”. Łącznie RPO zaskarżył kilka takich uchwał.

 

Pierwsza rozprawa (14 lipca) będzie dotyczyła uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 roku dotyczącej „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Druga (15 lipca) uchwały Gminy Klwów z 17 czerwca 2019 roku.

 

Rozprawy to efekt skarg, jakie w ostatnich miesiącach skierował do sądów administracyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich. Poza Istebną i Klwowem skargi dotyczyły uchwał z gmin Lipinki, Serniki i Niebylec, a także Rady Miejskiej w Osieku, Rady Powiatu Ryckiego, Rady Powiatu Tarnowskiego oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

– RPO jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup z życia społecznego, a opartym na uprzedzeniach i stereotypach – podkreślał jeszcze w ubiegłym roku Rzecznik uzasadniając złożenie pierwszych z tych skarg.

 

Ponadto uchwały – zdaniem Bodnara – „dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej” oraz w sposób bezprawny ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

W odpowiedzi na zarzuty RPO wójt gminy Serniki Paweł Woźniak skierował do jego biura specjalne pismo, w którym podkreślił, że „uchwała jest zgodna z duchem chrześcijańskiej wiary, którą wyznają mieszkańcy gminy Serniki”.

 

„Z całą stanowczością zaprzeczam insynuacjom, że uchwała jest skierowana przeciwko jakimkolwiek grupom społecznym, że nosi ona znamion dyskryminacji, nierównego traktowania kogokolwiek z powodu swoje orientacji seksualnej. Uchwała stanowi deklarację, dającą mieszkańcom gminy zapewnienie, że wójt i Rada Gminy nie będą ingerowały ani narzucały jakichkolwiek ideologii, zaś wychowanie i edukacja dzieci będzie odbywać się zgodnie z wolą i przekonaniami ich rodziców”, podkreślił Woźniak.

 

Źródło: pch24.p

Read more: https://www.pch24.pl/rpo-zaskarzyl-samorzady-broniace-rodziny-przed-ideologia-lgbt–w-lipcu-pierwsze-rozprawy-pch,76872,i.html?fbclid=IwAR0ml0badFwNfa6mqK5f6slN_Tibuq__Kvl0uxnwkMBdL-cW5OLHjbLLckw#ixzz6QoyrTQ8B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top