Rozbudowa ul. Słonecznej w Sitańcu

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa rozpoczęło realizację rozbudowy drogi gminnej nr 110378L w Sitańcu (tzw. ul. Słoneczna). Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 6 167 595 zł (brutto). Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 16 sierpnia 2024 r. W/w droga o długości 1143 m łączy drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 3226L. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej do szerokości 5,50 m, budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 17, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 112223L, włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3226L, budowę chodnika, budowę 4 przejść dla pieszych, w tym 2 ze
znakami aktywnymi, wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść do furtek, wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wspomniane gminne zadnie inwestycyjne lat 2023‑2024 otrzymało dotację z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Łączna jej kwota to 3 344 687 zł. Środki własne Gminy zabezpieczone w budżetach lat 2023‑2024 to 3 370 313 zł. Łącznie daje to obecny poziom wydatków 6 715 000 zł. Oprócz robót budowlanych obejmują one także wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę drogi (450 445 zł) i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top