RFRD dla lubelskiego na 2023 rok – wojewoda ogłosił nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na rok 2023, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Nabór ogłosił podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów wynosi 97 760 694,73 zł.

50 proc. środków przeznaczonych jest na zadania powiatowe i 50 proc. na zadania gminne. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie wynosi 30 mln zł.

To już czwarty nabór. Działamy na podstawie art. 21 ust. 1 a ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Wczoraj spotkałem się z jednostkami samorządu terytorialnego, których ten nabór dotyczy. Przekazaliśmy wstępną informację, zapowiadającą dzisiejsze ogłoszenie naboru i gdzie szukać podstawowych informacji

– mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

RFRD – obszary wsparcia

271,5 mln zł to wartość dofinansowania na zadania powiatowe i gminne dotyczące naboru, którego wyniki ogłaszaliśmy niedawno. Odrębny moduł to zadania miejskie, dedykowane dla miast na prawach powiatu, które są stolicami województw. Miasto Lublin otrzymało tu 30 mln zł. Teraz jesteśmy w takcie zadań remontowych. Proces składania wniosków już się zakończył, w tej chwili są one w opracowaniu zespołu na poziomie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostateczne decyzje będą podejmowane na poziomie centralnym. Wartość zadań remontowych to 97,7 mln zł. Identyczna kwota dotyczy tego naboru, który ogłosiliśmy dzisiaj – 97,7 mln zł. Łączna wartość dofinansowania w roku 2023 dla województwa lubelskiego wynosi ponad 496,9 mln zł

– poinformował wojewoda Lech Sprawka.

Zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu mogą być realizowane w trybie jednorocznym. Realizacja zadań musi rozpocząć się w 2023 roku. Zadania dotyczące remontu będą finansowane w ramach wydatków bieżących, a dotyczące budowy i przebudowy w ramach wydatków majątkowych.

O dofinansowanie z Funduszu mogą ubiegać się samorządy gminne i powiatowe za wyjątkiem prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody. Jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż pięciu zadań. Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko ustawowy zarządca drogi.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 3 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/zadania-powiatowe-i-gminne-brd/690014_rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-na-2023-rok.html

Podsumowanie realizacji programu na terenie całego kraju i w woj. lubelskim

Nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego został powołany ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach programu zrealizowano na terenie całego kraju inwestycje o długości ponad 18 tys. km. Wartość dofinansowania w latach 2019-2022 wyniosła 13 mld zł, a po uwzględnieniu planu na 2023 r. – 15,3 mld zł. Na terenie województwa lubelskiego zrealizowano inwestycje o długości 2 794 km. Wartość dofinansowania wyniosła 1,56 mld zł, a po uwzględnieniu planu na 2023 r. – 2,056 mld zł. Województwo lubelskie w ponadprzeciętny sposób partycypuje w zakresie naboru tego programu

– podkreślał Lech Sprawka.

Materiały

RFRD2023 – prezentacja
RFRD2023​_-​_prezentacja.pdf 1.98MB

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top