Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2021 – Gmina Zamość na 936 miejscu wśród gmin wiejskich

W tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita Gmina Zamość znalazła się po raz kolejny na dalekim miejscu, tym razem zajmując 936 miejsce spośród 1537 gmin wiejskich w Polsce.

26 października w Warszawie odbyła się gala ogłoszenia wyników i wręczenia wyróżnień tegorocznej edycji Rankingu Samorządów. Zwycięzcy to: Gliwice, Morawica i Wielka Wieś

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.
Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią,  ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników, w czterech filarach:

I – trwałość ekonomiczno-społeczna, gdzie brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

II – trwałość społeczna, która odnosi się do działań samorządu mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tu branych jest pod uwagę szereg elementów, takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp.

III – trwałość środowiskowa, gdzie nacisk kładziony jest na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę brane są m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy informują też o wydatkach na instalacje OZE, wymianę pieców, infrastrukturę rowerową, rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania wskaźników elektromobilności.

IV – jakość zarządzania, w tym filarze sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet.

Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy).

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Zestawienie Ranking Samorządów  jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach, miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Wśród miast na prawach powiatu pierwsze trzy miejsca zajęły odpowiednio Gliwice, Katowice i Kraków. Miasto Zamość zajęło 24 miejsce. W poprzednim rankingu w ub. roku było to 23 miejsce. Wśród mniejszych miast i gmin miejsko-wiejskich liderami zostały: Morawica (woj. świętokrzyskie), Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) oraz Miechów (woj. małopolskie), a wśród gmin wiejskich: Wielka Wieś (woj. małopolskie), Aleksandrów (woj. lubelskie) oraz Buczkowice (woj. śląskie).

W pierwszej dziesiątce rankingu w kategorii gmin wiejskich znalazły się dwie gminy z województw lubelskiego. Drugie miejsce zajęła Gmina Aleksandrów z ilością punktów 77,59 natomiast Gmina Wisznice zajęła 4 miejsce uzyskując 70,56 punktów.

Najlepsze miejsce w kategorii gmin wiejskich z terenu powiatu zamojskiego wywalczyła Gmina Łabunie zajmując 358 miejsce i uzyskując 33,04 punktów.

Miejsca pozostałych gmin z terenu powiatu zamojskiego:

Gmina Stary Zamość miejsce 655

Gmina Sitno miejsce 723

Gmina Adamów miejsce 835

Gmina Skierbieszów miejsce 855

Gmina Komarów Osada miejsce 1150

Gmina Grabowiec miejsce 1191

Gmina  Nielisz miejsce 1361

Więcej informacji o rankingu – TUTAJ.

źródło: rankingi.rp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top