Powiat Zamojski na I miejscu w województwie lubelskim i na X miejscu w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok

W ogólnopolskim rankingu finansowym powiatów ziemskich za 2019 rok opracowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na 314 sklasyfikowanych jednostek samorządu terytorialnego, Powiat Zamojski zajął I miejsce w województwie lubelskim i X miejsce w Polsce. Ocenie podlegało 7 najważniejszych wskaźników ekonomicznych:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

źródło: www.powiatzamojski.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top