Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Zawiadamiam, że posiedzenie wyjazdowe Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość odbędzie się 21 marca 2023 r. (wtorek). Wyjazd o godz. 15.30 sprzed budynku Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu. Celem wyjazdu Komisji będzie wizja lokalna na drodze gminnej nr 112221L w m. Sitaniec, w związku z rozpatrywaniem skargi na Wójta Gminy Zamość.

Po zakończeniu posiedzenia wyjazdowego odbędzie się posiedzenie stacjonarne Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów.
4) Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zamość.
5) Rozpatrzenie petycji Mieszkańców Sołectwa Chyża.
6) Zapoznanie się z petycją Mieszkańca Gminy Zamość (cytat) o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad komisji Rady Gminy Zamość przez odpowiednich pracowników oraz udostępnienie zapisu na stronie BiP i/lub stronie internetowej http://www.gminazamosc.pl.
7) Inne sprawy.
8) Zakończenie obrad.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top