Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość

W dniu 17 lutego 2020 roku o godz.15.30 w świetlicy UG Zamość przy ul. Peowiaków 92 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość.

Radni w trakcie posiedzenia pochylą się m.in. nad wnioskami Powiatu o dotację na budowę chodników i przebudowę drogi powiatowej nr 3286L w miejscowości Borowina Sitaniecka. Jest to odcinek drogi o długości ok. 1km od miejscowości Łapiguz przez Borowinę Sitaniecką do miejscowości Czołki.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wnioski Powiatu o dotacje.

  4. Realizacja zadań Funduszu sołeckiego 2019 roku i wnioski dotyczące funduszu sołeckiego 2021 roku.

  5. Propozycje innych zmian w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych nie ujętych
    w budżecie 2020 r.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Zakończenie obrad.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top