Poseł S. Zawiślak współautorem dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Rady Ministrów w sprawie poprawy sytuacji osób starszych i przywrócenia wysokości czternastej emerytury do poziomu z 2023 r. uchwalonego na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podczas posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej dnia 11 czerwca 2024 r. wziął czynny udział w dyskusji nad dezyderatem oraz w konferencji prasowej, mającej miejsce w budynku Sejmu RP, podczas której wnioski komisji zostały przekazane do wiadomości opinii publicznej.

Uchwalony przez Komisję, przekazany Premierowi, dezyderat jest wyrazem zaniepokojenia posłów pogarszającą się obecnie sytuacją materialną osób starszych w Polsce. Trudną sytuację materialną Seniorów zdecydowanie pogorszą, planowane przez koalicję rządzącą od 1 lipca br., podwyżki cen energii elektrycznej, gazu i ciepła od 29% do nawet 60%.

W dokumencie przypomniano, że w 2019 r rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził 13. emeryturę, a następnie 14. emeryturę. Z kolei w latach 2015-2023 w ramach godnej polityki wspierającej seniorów przekazano Seniorom pomoc materialną w kwocie około 200 mld złotych.

Niestety rząd Premiera D. Tuska na początku swojej kadencji zdecydował, że 14. emerytura w tym roku będzie wypłacana w minimalnej kwocie, to jest 1780,96 zł brutto, czyli o 870 zł mniej w stosunku do ubiegłego roku, gdzie 14. emerytura wynosiła 2650 zł.

W tej sytuacji mając na względzie troskę o zabezpieczenie finansowe godnego życia osób starszych w Polsce, posłowie przegłosowując dezyderat zwrócili się z wnioskami do Rady Ministrów o:

  • przywrócenie wysokości 14. emerytury dla seniorów w kwocie z 2023 r.,
  • wprowadzenie instrumentów chroniących osoby starsze przed wzrostem cen energii,
  • oraz innych instrumentów pozwalających osobom starszym na godną emeryturę, w tym instrumentów wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających emerytów.

Treść dezyderatu

Dezyderat nr 1
Komisji Polityki Senioralnej do Rady Ministrów
w sprawie poprawy sytuacji osób starszych i przywrócenia wysokości czternastej emerytury do poziomu z 2023 r. uchwalony na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2024 r.

Każdy człowiek zasługuje na szacunek, troskę i gwarancję poczucia bezpieczeństwa.
Na szacunek, wsparcie i gwarancję bezpiecznego życia w sposób szczególny zasługują osoby
w jesieni życia, które przez wiele lat budowały polską gospodarkę, tworzyły dobrobyt naszej
ojczyzny i dziś mają prawo do tego, by żyć spokojnie i godnie, w poczuciu stabilizacji
i bezpieczeństwa.
Realizacji tego prawa służyły rozwiązania dedykowane seniorom wprowadzone
w czasie dwóch kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przywrócony wcześniejszy wiek
emerytalny (podwyższony przez rząd PO/PSL), systemowe rozwiązania, takie jak bezpłatne
leki dla osób powyżej 75. roku życia, a z czasem od 65. roku życia, czy wdrożony mechanizm
emerytury bez podatku, dzięki któremu emeryci i renciści pobierający świadczenie do 2500 zł
nie odprowadzają od niego podatku.
W latach 2015-2023 rząd realizował odpowiedzialną i godną politykę wobec seniorów.
W 2019 roku wprowadzona została 13. emerytura, a następnie 14. emerytura – dodatkowe
świadczenia pieniężne gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów
w Polsce. Od 2019 r. do 2023 r. koszt wypłaty 13. emerytury wyniósł ok. 65 mld zł.
Tylko w 2023 r. na 14. emeryturę przeznaczonych zostało ponad 20 mld zł, a na waloryzację
świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku – rekordowe ok. 44,15 mld zł. Łącznie w latach
2019-2023 na 13. i 14. emeryturę, a także waloryzację przeznaczono blisko 200 mld zł.
Na wsparcie seniorów w 2021 r. przeznaczonych zostało 36 mld zł, w 2022 r. 44 mld zł,
a w 2023 r. ponad 70 mld zł.
W znaczący sposób w latach 2015-2023, bo o ponad 80% w porównaniu
z 2015 r. wzrastała także najniższa emerytura. Od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura
wynosiła 1588,44 zł – to ponad 700 zł więcej niż w roku 2015.
Wsparcie dla osób w jesieni życia to także program Mama 4+, czyli rodzicielskie
świadczenie uzupełniające przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. To realna pomoc
dla tych wszystkich osób (przede wszystkim kobiet), które poświęciły się wychowaniu
co najmniej czwórki dzieci, rezygnując przy tym z pracy zawodowej lub pracując zbyt krótko,
by uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego 2
Mama 4+ korzysta dziś ponad 70 tys. mam i ojców, którzy wychowali co najmniej
4 dzieci.
Warto też wspomnieć o programach skierowanych do seniorów Aktywni + i Senior +
z budżetem 500 mln zł na najbliższe lata i szeregu innych działań wspierających osoby
w jesieni życia.
Rząd w latach 2015-2023 wspierał polskich seniorów, dlatego jako posłowie pracujący
w Komisji Polityki Senioralnej, z troską i obawą obserwujemy ich dzisiejszą sytuację.
Od 1 lipca br. Polaków czeka fala gigantycznych podwyżek cen energii, gazu, wody. Drożyzna
w sklepach i rosnące ceny energii wpływają na pogorszenie się sytuacji osób starszych. Mimo
szumnych zapowiedzi Premiera Donalda Tuska, że nic co dane nie zostanie odebrane, Rada
Ministrów zdecydowała, że 14. emerytura w tym roku będzie wypłacana w minimalnej kwocie,
to jest 1780,96 zł brutto, czyli o 870 zł mniej w stosunku do ubiegłego roku, gdzie 14. emerytura
wynosiła 2650 zł. Spowoduje to wykluczenie części osób z uzyskania tego świadczenia.
Wszystko to nakłada się na moment, w którym mają wejść w życie planowane przez
koalicję rządzącą podwyżki cen energii elektrycznej, gazu i ciepła od 29% do nawet 60%.
Brak działań rządu w obszarze ochrony seniorów przed niekorzystnymi regulacjami
spowodował powstanie Obywatelskiego Komitetu „Stop podwyżkom”. Pod obywatelskim
projektem ustawy przewidującym wycofanie się z podwyżek planowanych od lipca br.
podpisało się ponad 140 tys. osób. Projekt ten został złożony w Sejmie i mamy nadzieję na jego
szybkie procedowanie, co leży w gestii Marszałka Sejmu.
Mając głębokie przekonanie, że naszym obowiązkiem, jako posłów pracujących
w Komisji Polityki Senioralnej, jest zapewnienie godnych warunków życia seniorom,
w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie godnego życia polskim seniorom wzywamy
rząd do:
1. Przywrócenia wysokości 14. emerytury dla seniorów w kwocie z 2023 r.
2. Wprowadzenia instrumentów chroniących osoby starsze przed wzrostem cen energii.
W ciągu kilku najbliższych miesięcy podwyższenie cen prądu spowoduje bolesny
dla portfeli zwykłych ludzi wzrost cen, osoby starsze tego nie udźwigną.
3. Wprowadzenia instrumentów pozwalających osobom starszym na godną emeryturę,
w tym instrumentów wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających
emerytów.

Przewodnicząca Komisji
Joanna Borowiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top