Poseł S. Zawiślak organizatorem spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie obwodnicy Miasta Zamościa w ciągu drogi krajowej 74

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele samorządu oraz mieszkańców powiatu zamojskiego podczas spotkań w biurze poselskim zgłosili Posłowi S. Zawiślakowi swoje oczekiwania co do zmiany projektu realizacji obwodnicy Miasta Zamościa na DK 74. W obliczu toczącej się społecznej dyskusji, wniosku o podjęcie próby ustalenia akceptowalnego przebiegu obwodnicy Zamościa parlamentarzysta podjął interwencję poselską w podniesionej sprawie. Na początku zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej opinii Ministerstwa Obrony Narodowej na temat akceptowalności poszczególnych wariantów przebiegu realizacji oczekiwanej inwestycji. Opinia Wojska Polskiego jest bardzo istotna z uwagi na położenie na trasie obwodnicy poligonu wojskowego w Sitańcu, na którym rozpoczęto rozbudowę jego infrastruktury.

 Mając na uwadze skuteczną realizację przedstawienia wniosków strony społecznej oraz samorządowej Poseł S. Zawiślak dnia 24.06.2024 r. zorganizował spotkanie z Dyrektorem i pracownikami Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Stary Zamość – Pan Waldemar Raczyński, Wójt Gminy Zamość – Pan Ryszard Gliwiński, przedstawiciele przedsiębiorców, których firmy usytuowane są przy planowanej drodze oraz przedstawiciele mieszkańców. W trakcie spotkania Poseł S. Zawiślak przypomniał stanowiska w sprawie przedmiotowej inwestycji, złożone w formie pisemnej do GDDKiA m.in. przez mieszkańców miejscowości Bortatycze, Białobrzegi. Dodatkowo podczas spotkania wszystkim jego uczestnikom przekazał ww. stanowisko MON.

Celem spotkania było wspólne przekazanie przez przedstawicieli społeczności lokalnej uzgodnionych wniosków o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej obwodnicy, wypracowanie akceptowalnej dla wszystkich stron trasy przebiegu obwodnicy. 

W podsumowaniu długiej, merytorycznej dyskusji Dyrektor GDDKiA zadeklarował, że jego instytucja pisemnie odniesie się do podniesionych postulatów.

Przedstawiciele mieszkańców wierzą, że oczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana z maksymalnym uwzględnieniem wniosków strony społecznej.

Biuro Poselskie

Posła Sławomira Zawiślaka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top