„Polska dziś i jutro”. Ruszył nabór

Do końca 2024 roku można aplikować do programu „Polska dziś i jutro” , który ogłosiła Fundacja Totalizatora Sportowego.  Jego budżet wynosi 1.900.000 zł.

Program „Polska dziś i jutro”jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:
stowarzyszenia, fundacje;szkoły, przedszkola;kluby sportowe;jednostki samorządu terytorialnego;parafie;domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;szpitale;domy dziecka;

Dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:
1.
 Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów;
b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
3. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.
Szczególny nacisk został położony na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.

Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie Programu: https://www.fundacja.totalizator.pl/Uploads/regulaminpdj2024.pdf

Nabór jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków

Źródło: https://www.fundacja.totalizator.pl/polska-dzis-i-jutro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top