Podsumowanie 10 lat realizacji programów unijnych oraz pracy Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie podsumowujące 10 lat realizacji programów unijnych oraz pracy Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, którego organem prowadzącym jest Powiat Zamojski.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Wicestarosta Wicestarosta Zamojski Pan Witold Marucha, Starszy Wizytator Delegatury w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Pani Barbara Krawczyk, Burmistrz Zwierzyńca – Pani Urszula Kolman.

W Rankingu Perspektyw Technikum Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu zdobyło tytuły „Złotej Szkoły 2019” i „Srebrnej Szkoły 2020”.

To niewątpliwa okazja do świętowania w gronie Tych, którzy wspierali szkołę
w niełatwych zmaganiach. Wsparciem dla szkoły był organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Delegatura Lubelskiego Kuratorium Oświaty
w Zamościu jak również Powiat Zamojski jako organ prowadzący szkołę.

Dzięki zagranicznym stażom w Niemczech, Anglii i Hiszpanii szkoła zapewnia młodzieży wysokie standardy edukacyjne i stwarza szansę optymalnego rozwoju.
W projekty Leonardo da Vinci 2011-2014, POWER 2016/2017 i Erasmus+ 2014-2021 zaangażowana była grupa 310 osób Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Łączna kwota dofinansowania to 852 811,00 Euro (3 581 805 zł).

Wyjątkowym osiągnięciem szkoły w zakresie programów unijnych było uzyskanie
w 2016 r. Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego
w programie Erasmus
+, którą w momencie jej przyznania wyróżnionych było tylko dziewięć placówek w Polsce. Karta uznaje operacyjną zdolność do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia poprzez program Erasmus+.

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
od lat osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach i współzawodnictwie zawodowym
na różnym szczeblu. Każdego roku ich wysiłek i możliwości potwierdzają zdobywane stypendia zewnętrzne takie jak: Stypendium Lubelska Kuźnia Talentów, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska, Stypendium Równe Szanse –FFLB.

Przyznane tytuły Złotej Szkoły 2019 i Srebrnej Szkoły 2020 są obiektywnym znakiem jakości Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, wskaźnikiem wysokiego poziomu kształcenia w placówce, ściśle powiązanego z kompetentnym oddziaływaniem wychowawczym.

źródło: tekst nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top