Podpisanie umów na ratownictwo wodne

Latem wypoczynek nad wodą w naszym regionie będzie bezpieczny. Wojewoda Krzysztof Komorski podpisał w czwartek z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubelskiego w 2024 r. Przyznana dotacja wynosi 380 tys. zł.

Konkurs, którego przedmiotem było „zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2024 roku”, został ogłoszony w marcu. Był adresowany do wszystkich organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę wspólną złożoną przez:

  • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu,
  • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie,
  • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie.

Podmioty te tworzą spójny system bezpieczeństwa wodnego obejmującego swym zasięgiem teren całego województwa lubelskiego.

Kwota przyznanej dotacji wynosi ogółem 380 tys. zł.

Do zadań WOPR będzie należało m.in.:

  • prowadzenie w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień) stałych, 24-godzinnych dyżurów ratowniczych, natomiast w okresie od 22 do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia – pozostawanie w gotowości (zespoły ratownicze będą mobilne, wyposażone w samochód, łódź i przyczepę podłodziową);
  • bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  • zakup nowego sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań;
  • prowadzenie działań ratowniczych, powodziowych, w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z wezwaniem lub zadysponowaniem, na dowolnym obszarze województwa lubelskiego;
  • prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych, ujawnianie zagrożeń na obszarach wodnych, przekazywanie informacji o wypadkach i zdarzeniach;
  • utrzymanie baz ratowniczych w celu zapewnienia właściwej logistyki działań ratowniczych, dyżurów i gotowości operacyjnej;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla ratowników wodnych.

źródło: LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top