Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – edycja 2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

  Na realizację programu w roku przeznaczono z NFOŚiGW 16 mln zł.

  Końcowe kwoty mogą być wyższe, zależnie od partycypacji w dotacji przez WFOŚiGW. W roku 2020 było to ok 24 mln zł łącznie.

  • Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP. Oznacza to, że każda jednostka zakwalifikowana do dotacji otrzyma dofinansowanie na zakup minimum 1 rzeczy. Maksimum rzeczy (nie sztuk) nie jest określone, muszą być one jednak wybrane z wykazu, który prezentujemy poniżej. Ilość sztuk wnioskowanych konkretnej rzeczy jest dowolna. Ograniczeniem wyboru towarów jest przyznana kwota dofinansowania, o tym niżej.
  • W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.

Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej w poszczególnych WFOŚiGW otrzymamy po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW.

Wnioski należy składać w terminie 28.12.2020 r. – 15.01.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

 

Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?:

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym „Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij w nazwę by zobaczyć propozycje sprzętowe.

 

Lp. Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 
  Wyposażenie osobiste ochronne strażaka
1. Ubranie specjalne Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Buty specjalne strażackie skórzane Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
3. Buty specjalne strażackie gumowe Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Rękawice specjalne Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Kominiarka niepalna strażacka Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Hełm strażacki Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
7. Ubranie koszarowe Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)
8. Spodnie pilarza
9. Wodery
10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy.
11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Butla do aparatu powietrznego
13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Sygnalizator bezruchu Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
  Sprzęt łączności
1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
4. System selektywnego alarmowania
5. Megafon
6. Syrena alarmowa
  Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1. Drabina przenośna ratownicza Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Agregat prądotwórczy Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA
3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Motopompa pożarnicza Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Pompa pływająca Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3
7. Wąż ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
8. Wąż tłoczny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
9. Smok ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
10. Prądownica wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
11. Prądownica pianowa Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Wytwornica piany Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
13. Kurtyna wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Zasysasz liniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Rozdzielacz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
16. Zbieracz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
17. Stojak hydrantowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
18. Tłumica
19. Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne
20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW.
21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Moc silnika  min. 4,0 kW.
22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW.
23. Detektor prądu przemiennego
24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla Wielo- lub jednogazowy
25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h
26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji
28. Parawan ochronny
29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
30. Siodełko wężowe
31. Mostek przejazdowy
32. Sito kominowe
33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3
34. Bosak dielektryczny
35. Nożyce dielektryczne
37. Latarka kątowa
38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
39. Podpora stabilizująca
40. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego
43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny
44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2021@straz.com.pl  lub – jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu – telefoniczny z biurem 22 750-62-49.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:

 Województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie – Michał, tel. 607 444 060
 Województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie – Paweł, tel. 721 484 222
 Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie – Tomasz, tel. 605 324 400
 Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie – Ewelina, tel. 693 044 900

 

Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco):

  Województwo Kwota całkowita w programie
Wielkość  dotacji do
Rozpoczęcie składania wniosków
Termin składania wniosków Szczegóły, dokumenty, wnioski
1 Dolnośląskie
2 Kujawsko-Pomorskie
3 Lubelskie
4 Lubuskie
5 Łódzkie
6 Małopolskie
7 Mazowieckie
8 Opolskie
9 Podkarpackie
10 Podlaskie
11 Pomorskie
12 Śląskie
13 Świętokrzyskie
14 Warmińsko-Mazurskie
15 Wielkopolskie
16 Zachodniopomorskie

 

Terminy składania wniosków

Oddziały WFOŚiGW składają wnioski do NFOŚiGW w terminie do 15.01.2020 r. Następnie nastąpi rozstrzygnięcie i na jego podstawie WFOŚiGW będą ogłaszać swoje programy bezpośrednio dla jednostek OSP.

Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.

 źródło: nfosigw.gov.p

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top