Ofensywa drogowa w gminie Łabunie

Ponad 8 km- tyle kilometrów dróg zyskało lub zyska w najbliższym czasie nowy asfalt na terenie gminy Łabunie. Większa część tych inwestycji realizowana jest przy wsparciu funduszy zewnętrznych.

Gmina Łabunie pozyskała dofinansowanie  z Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łabunie”. W jego ramach wyremontowano 4 km 300 m dróg w czterech miejscowościach gminy Łabunie: w Mocówce (690 m – do Suszarni), Łabuńkach Pierwszych (840 m – Piaski), Ruszowie (997 m – Przecięcie) i w Dąbrowie (1774 m). Prace wykonało wybrane w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” Janusz Sadlik z Kolonii Sitno. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł, z czego prawie 1 mln 900 tys. zł. to dofinansowanie z rządowego programu.

Lepiej będzie się jeździć również po Łabuńkach Drugich (Sachalin). Tutaj na odcinku 1 km 300 m drogowcy wyłożą nową nawierzchnię asfaltową, odtworzą pobocza oraz dostosują wysokość zjazdów do gospodarstw. Pracami zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Całkowity koszt zadania to ponad 700 tys. zł,  z czego 250 tys. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kolejna inwestycja drogowa, na którą gmina Łabunie dostała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to II etap przebudowy drogi gminnej w Ruszowie (Stara Wieś w stronę Bilskiego) na odcinku ponad 900 m. Inwestycja pochłonie ponad 800 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 400 tys. zł. Prace realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Nowy asfalt pojawi się też na drodze gminnej w Łabuńkach Pierwszych (Dolinki). Tu – dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – przekazanemu przez samorząd województwa lubelskiego, na odcinku ok. 550 m wyłożona zostanie nowa nawierzchnia, odtworzone będą pobocza. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. Koszt prac to ok. 350 tys. zł, a 150 tys. to dofinansowanie z FOGR.

Nowa nawierzchnia została wykonana również w  Mocówce, na odcinku ponad 1 km (od Łabuniek Drugich w kierunku lasu). Remont przeprowadziła firma PRAKTIBUD – Adam Gwizdała w Tomaszowie Lubelskim za kwotę 220 tys. zł. Całość prac finansowana była z budżetu gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top