Ochrona granicy państwowej. Zmiany w ustawie

Informujemy o wprowadzeniu zakazu przebywania na obszarze gmin województwa lubelskiego lub ich części w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną, w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen.
Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ogłoszonej w dniu 30 listopada br. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2191). Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
Określenie obszarów z gmin lub ich części województwa lubelskiego na których obowiązuje zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej zostało wskazane w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2021 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. poz. 2193), które weszło w życie 1 grudnia 2021 r. Zakaz obowiązuje w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi 
Dodatkowo 30 listopada 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie z dnia 30 listopada 2021 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. poz. 2194), które weszło w życie 1 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi

źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top