Niebezpieczna droga do szkoły w Borowinie Sitanieckiej nadal będzie niebezpieczna

W Borowinie Sitanieckiej przy drodze gminnej trwa przebudowa chodnika na długości ok. 150 m. Dotychczasowy chodnik z płyt chodnikowych w pośpiechu został rozebrany kilka dni po XX sesji Rady Gminy Zamość. W trakcie sesji mieszkaniec odczytał treść petycji skierowanej do wójta Gminy Zamość w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących  z Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021 na przebudowę drogi gminnej nr 110402 L wraz z budową chodnika. Aktualna przebudowa chodnika jest prowadzona w systemie gospodarczym przez jedną osobę. Nad inwestycją czuwają gminni urzednicy m.in Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej.

W dniu 28 lipca 2020 roku petycja wraz listami poparcia 60 osób w formie pisemnej została przekazana do UG Zamość. Petycja została opublikowana w BIP UG Zamość.

Treść uzasadnienia do petycji:

Droga gminna numer 110402L położona jest wzdłuż miejscowości Borowina Sitaniecka i ciagnie się na długości ok. 1300 metrów. Jest to droga łącząca drogę wojewódzką numer 843 z drogą powiatową numer 3141L. Wspomniana droga to łącznik dwóch dróg i dlatego jest drogą o znacznym natężeniu ruchu pojazdów. Przy drodze gminnej nr 110402L znajduje się Szkoła Podstawowa oraz firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wywozu ścieków. Każdego roku obserwuje się coraz większe natężenie w ruchu drogowym. Należy zaznaczyć, iż bezpieczeństwo na tej drodze, szczególnie pieszych jest mocno zagrożone. Ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno – zimowym , gdzie widoczność pieszych poruszających się wzdłuż drogi jest znacznie ograniczona z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Szczególnie jest to uciążliwe dla osób starszych oraz dzieci, które uczęszczają do szkoły. Znaczna część dzieci uczęszcza do szkoły pieszo i każdego dnia narażona jest na niebezpieczeństwo związane z natężeniem ruchem drogowym. Przebudowa drogi gminnej numer 110402L wraz z budową chodnika jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej Borowiny Sitanieckiej.

We wrześniu 2019 roku mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do budżetu na rok 2020 wskazali przebudowę drogi gminnej numer 110402L wraz z budową chodnika. Wniosek ten został przyjęty uchwałą zebrania mieszkańców Borowiny Sitanieckiej. Należy dodać, że w 2018 roku również był zgłaszany wniosek o przebudowę wymienionej drogi w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie debaty nad wnioskiem wójt wprowadził w błąd uczestników zebrania i wniosek nie uzyskał akceptacji zebrania. Droga ta wymaga już pilonego remontu z uwagi na jej stan techniczny. Kierując się zasadą celowości wydatków publicznych wykonywanie napraw jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Kierując się zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy także wskazać na konieczność budowy chodnika w ramach przebudowy drogi nr 110402L. Droga ta jest jedyną optymalną trasą jaką dzieci i młodzież szkolna kierują się w kierunku szkoły lub na przystanek autobusowy. Inwestycja ta jest nie tylko mocno oczekiwana przez lokalną społeczność ale uzasadniona znacznym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych a w okresie prac polowych maszyn rolniczych. Przebudowa jest również wskazana z uwagi na wykonanie odwodnienia ponieważ w czasie intensywnych opadów deszczu dochodzi do podtopień budynków mieszkalnych.

Zwracam uwagę, iż zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) jednym z zadań (a więc i obowiązków) gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. poprzez utrzymywanie w należytym stanie dróg gminnych.

Mam nadzieję, że powyżej przedstawione racje uznane zostaną za zasadne a przywołane argumenty za wystarczające.

Wójt Gminy Zamość petycję rozpatrzył negatywnie. W uzasadnieniu czytamy m.in. ” Wnioskowana w petycji inwestycja nie figuruje w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2025. W związku z powyższym dotychczas nie przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do realizacji tego typu przedsięwzięć”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top