Na straży rodziny, tradycji, polskości…

W kulturze i krajobrazie Polski miesiące: maj i czerwiec ściśle wiążą się z wartościami patriotycznymi i religijnymi. Klimat ten tworzą obchodzone w tym okresie święta: Dzień Flagi (2.V.), Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zarazem Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (3.V.), Dzień Matki (16.V.), Dzień Dziecka (1.VI.), Dzień Ojca (23.VI.). Atmosferę polskości podkreślają także pielęgnowane przez pokolenia tradycje religijno-narodowe. W tym czasie dzieci przystępują do I Komunii świętej. Mieszkańcy wielu miejscowości gromadzą się przy odnowionych i udekorowanych przydrożnych krzyżach i kapliczkach by śpiewać Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Mieszkańcy wsi procesyjnie obchodzą pola by modlić się o urodzajne zbiory. W uroczystość Bożego Ciała Polacy całymi rodzinami uczestniczą w procesji eucharystycznej. Organizowane są liczne festyny i pikniki rodzinne i patriotyczne.

W tym roku natomiast mamy do czynienia ze skandalicznym atakiem na rodzinę (np. przyjęcie karty LGBT+ przez niektóre samorządy) oraz szerokim uderzeniem na polskość i wiarę (m.in.: profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej czy publiczne wyrażanie się z pogardą i w sposób wulgarny o ludziach wierzących). Konieczne jest zatem wyraźne opowiedzenie się za rodziną, tradycją, polskością!

Dlatego w Międzynarodowy Dzień Rodzin, 15 maja 2019 r. , wraz z innymi mieszkańcami skierowaliśmy do Radnych Rady Gminy Zamość pismo następującej treści:

…………………………. ………………………

(Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data)

…………………………

(Adres)

…………………………

Radni

Rady Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92

22 – 400 Zamość

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę, w której wyraził sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT. Sejmik zadeklarował m.in.: obronę szkoły i rodziny i ich ochronę przed rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami oraz brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl Światowej Organizacji Zdrowia. Podobne stanowiska mówiące o samorządzie wolnym od ideologii LGBT zadeklarowały samorządy m.in. w Świdniku, Puławach czy Urzędowie.

Samorządowa Karta Praw Rodziny jest kontrpropozycją do karty LGBT i „standardów WHO”. Jej celem jest jasne opowiedzenie się za wartościami chrześcijańskimi oraz pokazanie jakiego rodzaju polityka będzie uprawiana przez Samorząd Gminy Zamość w bieżącej kadencji. Nie chodzi w niej o piętnowanie osób LGBT, ale o sprzeciwienie się promowaniu tego typu zachowań, które naruszają podstawowe prawa i wolności, a także kwestionują wartości chronione przez polską Konstytucję. Samorządowa Karta Praw Rodziny podkreśli zatem konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, a także będzie posiadać znaczenie dla ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją.

Przyjmując Samorządową Kartę Praw Rodziny Samorząd Gminy Zamość potwierdzi troskę o dobro rodzin i w ten sposób zabezpieczy się przed naciskami lobby LGBT. Mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oczekujemy jasnej deklaracji, że Samorząd w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej.

W związku z powyższym apelujemy do Radnych Gminy Zamość o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Pismo o takiej samej treści wystosowaliśmy również do Radnych Rady Powiatu Zamojskiego.

Liczymy, że Radni zarówno Rady Gminy Zamość jak również Rady Powiatu Zamojskiego nie tylko zainteresują się tą sprawą, ale także jak najszybciej przyjmą Samorządowej Karty Praw Rodziny. Ze względu na wagę i aktualność poruszanego tematu spodziewamy się niezwłocznej reakcji.

Udostępniamy Państwu to pismo. Wszystkich, którym na sercu leży dobro rodziny i którzy cenią polskość oraz tradycję narodową, zachęcamy do skopiowania tekstu pisma, wydrukowania i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość, a drugiego, zaadresowanego do Rady Powiatu Zamojskiego w Starostwie Powiatowym. (Należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres, miejscowość i datę oraz pismo podpisać.)

Z poważaniem

Renata Tywoniuk – Kwoka i Piotr Kwoka

 

Komentarze do: “Na straży rodziny, tradycji, polskości…

 1. Reginis

  Każdy ma prawo żyć jak chce, aby tylko nie szkodził innym i nie narzucał swojego sposobu życia innym. Wolność od religii! Rozdział władzy od kościoła. Rozwód tronu i ołtarza. Świeckie państwo oparte na poszanowaniu wszystkich obywateli. Równość wobec prawa. Wolność wyznania, światopoglądu, bez ingerencji i uczestnictwa oraz ingerencji władz państwowych i samorządowych. Dlatego stanowcze NIE dla kłamliwych tez zawartych w powyższym wystąpieniu jakoby ktoś chciał deprawować dzieci i rozbijać rodziny. Dość dzielenia ludzi na naszych i „onych”. Wszyscy zachowujący prawo są „naszymi” współobywatelami. Bóg, jeżeli istnieje, to stworzył też ludzi o odmiennej orientacji i dopóki nie łamią prawa, dopóty winniśmy im szacunek i wraz ze stanowczym zakazem jakiegokolwiek wykluczania oraz piętnowania. Dziwię się, że przedstawiciele podobno religii miłości, nawołują do segregacji, piętnowania i wykluczania. Wstyd.

  Reply
 2. żorż

  Szanując światopogląd i wyznawaną religię przez Państwo Kwoków ,jestem zdecydowanym przeciwnikiem manifestów ,odezw,,uchwał i innych inicjatyw o charakterze religijnym podejmowanych przez samorząd gminny ,powiatowy,wojewódzki etc….Jestem mężem ,ojcem ,dziadkiem ,płacę podatki ,segreguję śmieci ,ale moja orientacja seksualna ,moja wyznawana religia ,moje spojrzenie na świat jest moje i tylko moje ,mam do tego prawo bez szufladkowania przez przypadkowych nawiedzonych obywateli .Mogę być gejem ,ale dla urozmaicenia też mogę być „bi”,mogę chodzić do kościoła i głosować na Pis ,mogę chodzić w marszach w obronie rodziny .Jestem wolnym człowiekiem i nie dam się zaszufladkowac jednej opcji ,religii i światopoglądowi .Niech religijność typu jaki przedstawiają ci ww.wymienieni Państwo będzie tylko prywatną sprawą tych ludzi.

  Reply
 3. internauta

  Reginis, żorż i Antyklerykał to trzy w jednym czyli trol, który na wielu portal bije pianę. Drogi trolu Twoje teksty może są i dobre dla internautów, którzy nie znają Konstytucji RP. Jeżeli ktoś zna zapisy ustawy zasadniczej nie będzie pisał takich bredni jak pisze Renigis, żorż i Antyklerykał na innych stronach. Trolu znając Twoje wpisy zaznaczam, że nie jest to żaden atak na Twoje poglądy, gdyż Ty ich nie posiadasz. A to co jest zawarte w piśmie które zostało skierowane do Rady Gminy i Powiatu zostało nie tak dawno uregulowane w rezolucji o ochronie rodziny (A/HRC/29/L.25) przyjęta przez Radę Praw Człowieka 3 lipca 2015 jest istotną próbą przywrócenia dyskusji o rodzinie i fundamentalnej roli, jaką odgrywa ona dla społeczeństwa na forum ONZ. Głównym założeniem przyjętego dokumentu jest przekonanie o tym, że dobra kondycja rodziny, postrzeganej jako podstawowa grupa społeczna, przekłada się na przestrzeganie praw człowieka i zrównoważony rozwój. Ale to tekst nie dla Ciebie bo tu znajdziesz wpływy Kościoła. Piszesz o przypadkowych nawiedzonych obywatelach. Stań przed lustrem i spój na siebie.

  Reply
 4. Reginis

  Właśnie tak jak napisał Przedmówca, właśnie tak. Wiara jest kwestią prywatną, a państwo, wspólnota gminna, samorządowa to kwestia wspólna wszystkich obywateli tego państwa, gminy. Innymi słowy, wiara może być we mnie, w mojej wspólnocie, ale przestrzeń publiczna państwa jest zarówno dla tych wierzących jak i niewierzących, jak i innowierców. To jest takie proste, nikomu nie szkodzi, wszystkim powinno się podobać. A jednak są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, bo nie podzielasz ich wizji świata.

  Reply
 5. żorż

  Komuś jest dobrze jak klęczy to niech klęczy ,jak tej pozycji nie lubię .Absolutnie nie neguję propagowania modelu rodziny w tradycyjnej formie ,rodziny opartej na wartościach chrześcijańskich ,lecz dla mnie wartości chrześcijańskie to nie ultra katolicyzm w formie proponowanej przez autorów listu .

  Reply
 6. Reginis

  Wskazuję zarówno ja, jak i żorż, na problem, na zło wynikające z takich działań Autorów tego wystąpienia, a Internauta atakuje mnie personalnie, wyzywa, przypisuje mi wpisy i postawy innych oraz jawnie próbuje mnie zdyskredytować. Nie odniósł się merytorycznie do żadnego mojego argumentu, czy też argumentów żorża, które są zbieżne z moimi. Wskazanie na rezolucję, a jednocześnie wypisywanie o religijnych wartościach jednego wyznania i ideologii , to próba narzucenia tego wszystkim innym , a to nie ma nic wspólnego z wolnością wszystkich obywateli. I jeszcze jedno, piętnowanie innych poglądów burzy przesłanie tej rezolucji, na którą powołuje się w swych manipulacjach internauta.

  Reply
 7. Wiewióra

  Takie wpisy jak p. Reginisa i/czy p. Żorża utwierdziły mnie w przekonaniu, że rodzina potrzebuje obrony przed współczesnymi formami pogaństwa. Nie zgadzam się na demoralizację dzieci.
  Wartości chrześcijańskie są fundamentem państwa Polskiego. Chrzest w 966r. uznaje się za początek państwowości.
  Dlatego podpisuję się pod tym apelem do radnych. I nie jest to przejaw braku szacunku do kogokolwiek.

  Reply
 8. Reginis

  Możesz wyłożyć to dokładnie o co Ci chodzi? „Takie wpisy jak p. Reginisa i/czy p. Żorża utwierdziły mnie w przekonaniu, że rodzina potrzebuje obrony przed współczesnymi formami pogaństwa. Nie zgadzam się na demoralizację dzieci…” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jakie wpisy? Co było w nich niestosownego? Gdzie widzisz zagrożenie dla państwa? Dlaczego wyzywasz ludzi od pogan? Dlaczego uważasz się za lepszego od innych i co to ma wspólnego z chrzesciajnską miłością bliźniego?
  xxxxxxxxxxxxxxx I dla przypomnienia tym co nie wiedzą : Pogaństwo/Poganie − deprecjonujące określenie używane przez chrześcijan wobec wyznawców religii niechrześcijańskich, głównie niemonoteistycznych, politeistycznych i animalistycznych, w Polsce od XII wieku określeniem poganin posługiwano się jako formą zniewagi. xxxxxxxxxxx Mowa nienawiści…?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top