Minister Jurgiel zaczipuje wszystkie psy w Polsce

Minister Krzysztof Jurgiel w odpowiedzi na interpelację nr 11544 Pana Wojciecha Wilka Posła na Sejm RP z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji czipowania psów poinformował, że konieczność wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego znakowania psów oraz budowy centralnej bazy danych zidentyfikowanych i zarejestrowanych zwierząt domowych wskazują zarówno przedstawiciele parlamentu, organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, samorządu terytorialnego, jak również Inspekcja Weterynaryjna i Najwyższa Izba Kontroli stwierdzając, że wprowadzenie przepisów regulujących te zagadnienia będą głównym narzędziem do walki ze zjawiskiem bezdomności zwierząt, w szczególności psów, Minster Jurgiel podziela ten pogląd.

Jak wynika z interpelacji, Minister podjął decyzję o przygotowaniu projektu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych, na podstawie której zostanie wprowadzony obowiązek elektronicznej identyfikacji psów oraz zostanie utworzona centralna baza danych zidentyfikowanych i zarejestrowanych zwierząt domowych. Prace nad ww. projektem znajdują się dopiero we wstępnej fazie procesu legislacyjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z tym przedwczesne jest omawianie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

Minister nie ma pieniędzy na akcję czipowania zwierząt domowych

Odnosząc się do pytania Posła dotyczącego planów ogólnopolskiej akcji promującej czipowanie zwierząt domowych i wsparcia finansowego samorządów podejmujących działania w tym kierunku, Minister Jurgiel poinformował, że budżet, którego dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie nie przewiduje możliwości finansowania ww. działalności. Niemniej jednak przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach, zmierzających do umożliwienia pozyskiwania większych środków i bardziej racjonalnego gospodarowania przez samorządy tymi środkami w ramach realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Jak podał minister – w 2015 r. w schroniskach dla zwierząt przebywało 109 908 psów oraz 26 420 kotów, natomiast na koniec w marcu 2017 r. w Polsce funkcjonowało 201 schronisk dla zwierząt.

Źródło: Agri24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top