„Lubelskie wspiera OSP” – dotacje rozdane!

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu zamojskiego odebrały  w dniu 18.03  dotacje z otwartego konkursu ofert pn. „Lubelskie wspiera OSP”. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Gałaszkiewicz, Starosta Zamojski Stanisław Grześko oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu Jacek Sobczyński.

Zarząd Województwa Lubelskiego 5 marca br. podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. Pieniądze trafią do 1211 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

źródło: Starostwo Powiatowe Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top