KW Stowarzyszenie SRL Zamojszczyzna: konferencja prasowa kandydata na Prezydenta Miasta Zamościa – program wyborczy

W dniu 18 marca 2024 r. w Hotelu Artis odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, podczas której program wyborczy dla Miasta Zamość przedstawili kandydat na Prezydenta Miasta Sławomir Zawiślak oraz przedstawiciele kandydatów na Radnych Rady Miasta Zamość.

Więcej na temat kandydatów:
https://zamojszczyzna.org/wybory2024/index.php/kandydaci-do-miasta-zamoscia/

Po wystąpieniu kandydata na Prezydenta Miasta Zamość S. Zawiślaka głos zabrali także przedstawiciele kandydatów startujących na Radnych Miasta Zamość z naszego Komitetu. Zaprezentowali swoje pomysły na czas pracy (w przypadku uzyskania poparcia wyborców) w samorządzie, uszczegółowili przedstawiony program dla Zamościa.

W trakcie konferencji zostały przedstawione następujące tezy programu:

1.  Budowa i remont dróg, parkingów, chodników osiedlowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Zapewnienie niskich opłat za usługi komunalne poprzez obniżenie kosztów działania spółek miejskich.

3. Bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców miasta oraz w porozumieniu finansowym z Gminami ościennymi uruchomienie większej ilości linii autobusowych.

4. Nowa jakość współpracy Prezydenta z Radą Miasta Zamość, pracownikami samorządowymi jednostek organizacyjnych miasta i Zarządami Osiedli.

5. Samorząd przyjazny dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i młodzieży.

6. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych.

7. Zadbanie o czystą przestrzeń publiczną poprzez systematyczne koszenie trawników, odśnieżanie, sprzątanie ulic i chodników, zwiększanie powierzchni terenów zielonych.

8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz realizacji zaplanowanych inwestycji oraz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

9. Aktywność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, ulgi dla lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwanie dużych inwestorów.

10. Wspieranie rozwoju Akademii Zamojskiej, uruchomienie ważnych dla rozwoju gospodarczego regionu kierunków technicznych, skierowanie oferty kształcenia dla młodzieży polonijnej.

11. Podjęcie działań na rzecz zagospodarowania i renowacji kompleksu budynków Pałacu Zamoyskich.

12. Aktywna promocja miasta w kraju i zagranicą poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych, wykorzystanie jego walorów oraz szeroko rozumianej Kultury.

13. Większe nakłady finansowe na Kulturę i Sport.

14. Zorganizowanie nowych miejsc wypoczynku, rekreacji oraz oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych, zwiększenie dostępności szkolnych obiektów sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top