Konferencja podsumowująca połowę kadencji Zarządu Powiatu

Dnia 15 czerwca 2021 roku w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja  Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko, której celem było podsumowanie  połowy kadencji Zarządu Powiatu.

W konferencji udział wzięli:

 • Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Krzysztof Rusztyn – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego,
 • Sławomir Kugiel – Członek Zarządu Rady Powiatu.

Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. dotychczasowe inwestycje poczynione na terenie powiatu zamojskiego, w tym z zakresu rozbudowy dróg na terenie powiatu.

 1. Zrealizowane i w trakcie realizacji w latach 2019-2021.

Łączna długość 178,5 km zmodernizowanych dróg powiatowych na wartość ok. 111,4 mln zł.

Pozyskane środki zewnętrzne na drogi: 89,6 mln zł, z tego:

 1. Środki UE: 16,3 mln zł (RPO WL 2014 -2020 oraz Pl-BY-UA 2014-2020).
 2. Dotacje budżetu państwa: 47,8 mln zł, z czego:
 • Fundusze Rozwoju Dróg – 34,2 mln zł,
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na drogi – 10,6 mln zł  (RFIL I -5, 6 mln zł + RFIL II -4,0 mln zł),
 • Fundusz Leśny – 3,0 mln zł.
 1. Środki budżetów: powiatu i gmin – 47,3 mln zł.
 2. Planowane do realizacji z dofinansowaniem środków zewnętrznych w latach: 2022-2023.

W 2021 roku planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie kolejnych ponad 32 km dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (dawny FDS):

na przebudowę dwóch dróg o łącznej długości 28,4 km (drogi: Lipsko-Łabunie – 11,1 km i Łabuńki-Barchaczów-Antoniówka-Zubowice – 17,3 km, na którą pozyskaliśmy już z RFIL  2 mln zł) oraz budowę brakującego odcinka drogi Krasnobród – Szur długości 4,4 km.

Wnioski planowane są na wartość całkowitą ok. 35 mln zł (dofinansowanie z RFRD ok. 17,5 mln zł).

 • Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 6,0 mln zł na zadanie pn. „Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej Sanatorium Krasnobród” – okres wydatkowania do 2022r.

Złożony wniosek do Ministra Zdrowia (Fundusz przeciwdziałania Covid-19):

 • wyposażenie przychodni – ok. 1,47 mln zł,
 • rozbudowa przychodni – ok. 3,82 mln zł.
 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.

Szpital uzyskał pozytywny wynik finansowy za rok 2020. Ponadto Szpital otrzymał I miejsce za najlepiej zarządzany szpital według BFF Banking Group w kategorii „szpitale z kontraktem z NFZ niższym i równym 39 mln zł.”.

 • Wyposażony został w nowy sprzęt medyczny o wartości ponad 2,5 mln. zł oraz nową karetkę transportową.

źródło: www.powiatzamojski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top