Jutro VIII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 maja 2019 roku odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni pochylą się m.in nad projektami uchwał: uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość, uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, uchwałą w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Radni będą debatować nad propozycja przyjęcia stanowiska Rady Gminy w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 173 przez Sp. z o.o. Veolia Wschód.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Propozycja przyjęcia stanowiska Rady Gminy w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 173 przez Sp. z o.o. Veolia Wschód,
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Hubale jako działka nr 15 o powierzchni 0,77 ha.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Hubale jako działka nr 31 o powierzchni 0,09 ha.
14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość.
16. Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
17. Informacja o pracy wójta.
18. Wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na wnioski radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
22. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top