III Ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do III edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010–2019 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

W województwach, w których została bądź zostanie przeprowadzona edycja wojewódzka konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, laureat I miejsca tejże edycji przechodzi do etapu ogólnopolskiego tego konkursu. Dotyczy to w tym roku województwa: wielkopolskiego, opolskiego i mazowieckiego. Oznacza to, że sołectwa z obszaru tych województw nie dokonują zgłoszeń projektów do konkursu ogólnopolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 13 stycznia 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie ogólnopolskim przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu pod nazwą „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2019 – Towarzystwo Wzajemnej Informacji”. Przewidziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych laureatów edycji ogólnopolskiej.

Ocena zgłoszeń konkursowych zostanie zakończona w lutym 2020 roku, natomiast uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów III edycji ogólnopolskiej nastąpi w marcu 2020 r.
Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu.

Formularz zgłoszeniowy.

Oświadczenie autora zdjęć.

Oświadczenie wójta/burmistrza.

Źródło: http://www.kss.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top