Gmina Zamość: Kto nie płaci za odbiór śmieci?.

W dniu 30 października ub. roku radni Rady Gminy Zamość podjęli uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  Tą uchwałą radni zdecydowali, że mieszkańcy gminy Zamość od 01 stycznia 2020 roku będą płacić aż 72.21% więcej za odbiór odpadów komunalnych z posesji na terenie gminy Zamość.

Od październikowej sesji Rady Gminy Zamość temat śmieciowy jest poruszany na każdej sesji przez radną Halinę Szyańską w formie interpelacji i zapytań.

W dniu 28 listopada 2019 roku w trakcie XIV sesji Rady Gminy Zamość radna Halina Szymańska złożyła interpelację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi.

Treść interpelacji:

Zgodnie z art. 24 ust. 3, 4 i 6 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2018 r. Poz.994 z poźn. zm.) składam interpelację:

  1. Proszę o podanie kwoty zaległości za wywóz odpadów komunalnych na koniec 2017 i 2018 roku.
  2. Ile osób zadeklarowanych zalegało z opłatami za odbiór odpadków komunalnych na koniec 2017 i 2018 roku.
  3. Ile osób było w systemie zadeklarowanych do odbioru odpadów komunalnych na koniec 2017 i 2018 roku.
  4. Ile osób było zwolnionych z opłaty powyżej 4 osób w gospodarstwach domowych na koniec 2017 i 2018 roku.

Proszę o podanie danych w formie tabeli za 2017 i 2018 rok.

Interpelacja za posrednictwem Przewodniczacego Rady Gminy Zamość została skierowana do wójta Gminy Zamość.

Interpelacja wraz z odpowiedzią została zamieszczona na stronie UG Zamość w zakładce  interpelacje i zapytanie. Odpowiedzi na interpelację radnej Haliny Szymańskiej udzielił wójt Ryszard Gliwiński.

Tabela z danymi wyżej. Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych na koniec 2018 roku było 19 616 osób. Z raportu o stanie gminy Zamość za 2018 rok wynika, że liczba zameldowanych w gminie Zamość wynosi 23 550 osób.  Z tych danych wynika, że w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku zabrakło 3934 osób, które nie płacą za odbiór odpadów komunalnych.

Co w tej sytuacji można zrobić?  Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich to podwyżka opłat (bo według założeń ustawodawców system gospodarki odpadami ma się samobilansować). W gminie Zamość wybrano rozwiązanie obciążające tych mieszkańców co płacą za odbiór odpadów komunalnych.

Jak radzą sobie inne samorządy z uszczelnianiem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?.

W 2018 r. Świdnik jako jedyny samorząd w Polsce przystąpił do rządowego programu GovTech. Przedsięwzięcie, w którym brały udział także cztery ministerstwa – Cyfryzacji, Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Zdrowia – miało ułatwić administracji i samorządom korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. W ten sposób do Świdnika trafiła specjalna aplikacja, czyli narzędzie, które pomaga uszczelnić system opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci w mieście.

Blisko 500 mieszkańców w nieco ponad dwa miesiące wyłapała aplikacja, z której korzystają urzędnicy ze Świdnika. Chodzi o osoby, których nie zgłoszono w tzw. deklaracjach śmieciowych. Namierzonym grożą konsekwencje – opłata za śmieci za 3 lata wstecz plus odsetki. A to nawet 2 tys. zł.

Program komputerowy stworzony specjalnie dla Świdnika wykrywa nieprawidłowości w składanych przez mieszkańców tzw. deklaracjach śmieciowych. Porównuje informacje z różnych baz z danymi o zameldowaniu.

Również Kraśnik, wzorem Świdnika chce uszczelnić system gospodarki opadami i zastosować specjalną aplikację, która porównuje informacje z różnych baz z danymi o zameldowaniu.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top