Gmina Skierbieszów z przebudowanym mostem w Zawodzie i nowymi nawierzchniami asfaltowymi

Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Skierbieszów aktywnie włącza się w działania Powiatu Zamojskiego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Efektem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie gminy oraz zwiększenie komfortu i płynności jazdy po nowych nawierzchniach bitumicznych, co przekłada się na korzyści ekonomiczne kierujących pojazdami.

Dnia 12 października 2021r. miała miejsce uroczystość otwarcia przebudowanego mostu na rzece Wolica wraz z obustronnymi dojazdami w miejscowości Zawada oraz nowych nawierzchni na drogach powiatowych o łącznej długości około 4,5 km, w tym: na odcinku Kalinówka – Wiszenki oraz na drogach w  miejscowościach: Huszczka, Iłowiec i Zawoda. Wymienione przedsięwzięcia zrealizowane zostały w  bieżącym roku w partnerstwie z Gminą Skierbieszów i przy jej udziale finansowym. Wartość robót wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Koszt inwestycji polegającej na przebudowie mostu w Zawodzie wynosił2,3 mln złotych, z czego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 1,14 mln zł, natomiast Gmina Skierbieszów udzieliła wsparcia w wysokości ponad 571 tys. zł. Pozostałe zadania realizowane były tylko we współpracy z Gminą, która współfinansowała nakładki asfaltowe w wysokości ponad 600 tys. zł, czyli na poziomie 50 % kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top