Gmina Jastków. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został doposażony w sprzęt komputerowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dzięki Fundacji VCC z Lublina bierze udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie lubelskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2914-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego instytucja została doposażona w sprzęt komputerowy: 6 laptopów o wartości około 20 tys. Dodatkowo w ramach projektu pracownicy ośrodka wezmą udział w szkoleniach na temat dziennikarstwa online i bezpieczeństwa w sieci. Ośrodek zorganizuje również szkolenia komputerowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

źródło: www.jastkow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top