Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane

500 tysięcy złotych – to kwota, jaką dziewięć związków i stowarzyszeń pszczelarskich funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego otrzymało w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie dla pszczelarzy”. Dziś ( 12.03 ) odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem wicemarszałka Michała Mulawy.

Głównym celem konkursu było wyłonienie wykonawców, którzy dokonają zakupu węzy pszczelej i rozprowadzą ją wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego. Zadanie wpisuje się w obszar ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określony w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Z inicjatywą wsparcia finansowego na zakup węzy wyszli lubelscy pszczelarze – osiem związków i stowarzyszeń pszczelarskich działających w województwie lubelskim, pisząc w drugiej połowie 2023 r. wspólny list do Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pt. „Lubelskie dla pszczelarzy” Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 15 grudnia 2023 r. Na jego realizację Samorząd Województwa Lubelskiego zarezerwował pulę 500 tys. złotych. Konferencja prasowa z pszczelarzami 19 grudnia 2023 roku uroczyście zainicjowała pierwszą edycję konkursu.

Pszczelarstwo to bardzo ważna gałąź gospodarki województwa lubelskiego. W naszym regionie działa ponad 9 tysięcy pszczelarzy i dzisiaj, po raz pierwszy w historii Samorządu Województwa Lubelskiego, przekazujemy środki finansowe bezpośrednio pszczelarzom, aby mogli produkować najwyższej jakości miód. Pszczoły to symbol pracowitości, dobrej organizacji i chcemy, żeby właśnie tak było postrzegane nasze województwomówił podczas spotkania wicemarszałek Michał Mulawa.

Termin składania ofert upłynął 26 stycznia br. Dziewięć złożonych wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Z uwagi na fakt, że łączna wnioskowana kwota dotacji przewyższyła pulę zabezpieczoną w budżecie Województwa, komisja podjęła decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu dofinansowania każdemu oferentowi (wg liczby rodzin pszczelich zadeklarowanych przez poszczególne organizacje).

Lp. Nazwa jednostki Kwota przyznanej dotacji
1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie 202 550 zł
2. Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim 188 325 zł
3. Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej 31 400 zł
4. Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie 23 265 zł
5. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” 21 770 zł
6. Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie 17 735 zł
7. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych 7 585 zł
8. Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu
(w OZP funkcjonują koła z woj. lubelskiego)
3 825 zł
9. Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka” w Lublinie 3 545 zł

Związki i stowarzyszenia, które otrzymają dotacje, mają czas do 30 czerwca 2024 r. na realizację zadania, czyli na zakup i dystrybucję węzy wśród lubelskich pszczelarzy.

Dlaczego węza pszczela

Węza pszczela jest unikalnym dla pszczół szablonem z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego, który pomaga pszczołom łatwiej odbudować komórki pszczele i zapewnić czystość w ulu. Wymiana plastrów gniazdowych pozwala na znaczne ograniczenie nagromadzania się patogenów, wzmacnia prawidłowe funkcjonowanie rodziny pszczelej, a także zwiększa jakość pszczół. Jest to jeden z elementów dbałości o dziedzictwo przyrodnicze wpisane do realizowanej w województwie lubelskim kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Przyznane dotacje wystarczą na zakup ponad 8 ton tego cennego towaru, która trafi do ok. 4,7 tys. lubelskich pszczelarzy:

Organizacja

 

Planowana waga zakupionej węzy(w kg) Liczba pszczelarzy, do których wg deklaracji trafi węza
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie 3215,08 2000
Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim 3100 1652
Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej 545 380
Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie 387,75 250
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” 345,56 122
Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie 260 200
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych 126,42 10
Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu 62,196 44
Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka” w Lublinie 60 46
Łącznie: 8 102,006 4704

Osiągnięcia Województwa w skali kraju (dane za rok 2023)

  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • produkcji miodu – ok. 3,4 tys. ton (dane jeszcze za rok 2022)
  • liczby rodzin pszczelich – ponad 296 tys.
  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • liczby pszczelarzy – 9822
  • liczby pasiek zawodowych – 74
  1. miejsce w Polsce pod względem:
  • napszczelenia – 11,8 rodzin pszczelich na km2 (średnio w Polsce 7,5)
  • średniej wielkości pasiek – 30,1 rodzin na pasiekę (w kraju – 24,3)

źródło: www.lubelskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top