Będą nowe placówki. 10 samorządów dostało dofinansowania

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy w ramach programów Maluch + oraz Senior+. Dofinansowania otrzymali przedstawiciele dziesięciu  samorządów. Promesy przekazali wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Gratuluję wszystkim państwu. Te inwestycje są niezwykle potrzebne w naszym województwie, po to, żeby polityka prorodzinna, całościowa, od najmłodszych do najstarszych, była skutecznie realizowana.  Województwo lubelskie, zwłaszcza jego wschodnie tereny, bardzo szybko się starzeją. Jednym z najważniejszych zadań jest opieka nad seniorami, którzy tej opieki bardzo potrzebują – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ w województwie lubelskim powstaną 2 placówki dla osób starszych, z tego 1 Dom i 1 Klub Senior+ w gminach Turobin (293 010 zł) i Werbkowice (122 443, 94 zł).

Celem wieloletniego program (2015-2020), jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów „Senior+”. Od 2017 roku program „Senior+” jest realizowany w formule rozszerzonej, która pozwoliła m.in. na tworzenie klubów „Senior+” (uproszczona forma dziennych domów z mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego)

Seniorzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie. Takich domów powstanie dwa w województwie lubelskim. Będziemy dofinansować powstanie tych domów. I jeśli będzie taka potrzeba dofinansowywać utrzymanie czy koszty związane z  funkcjonowaniem tych placówek – mówił wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Z kolei program „Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Na dofinansowanie powstania i utrzymania miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r. przeznaczy 450 mln zł. O środki z programu mogą starać się gminy, powiaty, samorządy województwa, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie. Wśród ważnych zmian jest wzrost dofinansowania dla samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Nowelizacja tzw. ustawy żłobkowej w 2017 r. wprowadziła ułatwienia w zakładaniu takich placówek.

Na utworzenie i funkcjonowanie nowych  miejsc opieki dla najmłodszych w ramach programu  Maluch + wsparcie otrzymało 8 gmin: Biała Podlaska – 460,24 tys. zł na utworzenie 19 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 7,6 tys. zł na funkcjonowanie, Jabłonna – 450 tys. zł na utworzenie 15 miejsc, Cyców – 210 tys. zł na utworzenie 15 miejsc oraz 6 tys. zł na ich funkcjonowanie, Milejów – 389 tys. zł na utworzenie 16 miejsc, Spiczyn – 600 tys. zł na utworzenie 20 miejsc, Serokomla 1,8 mln zł na utworzenie 60 miejsc, Poniatowa – 960 tys. zł na utworzenie 32 miejsc, Piaski – 198,3 tys. zł na utworzenie 30 miejsc oraz 21 tys. zł na ich funkcjonowanie.

Bardzo mi zależy, żeby takie miejsca powstawały na terenie województwa lubelskiego. Miejsca opieki dla dzieci do lat trzech to ważna sprawa. Ma przywrócić wolność rodzicom. Czy matki chcą same opiekować się dziećmi, czy z różnych powodów chcą łączyć to z pracą zawodową. Utworzenie takich miejsc daje szansę i wybór.  Chcemy, aby takie miejsca były w każdej gminie – zaznaczył wiceminister Michałkiewicz.

Na koniec 2018 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 145,9 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, w tym w województwie lubelskim 5 009 miejsc. W skali kraju instytucje opieki działają w  937 gminach, to 38% ogółu. To wzrost o 46,9% w stosunku do 2105 roku, kiedy to instytucje opieki dla najmłodszych działały jedynie w 638 gminach (26% gmin w skali kraju). Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.

Przed uroczystym wręczeniem promes odbył się briefing prasowy, na którym omówione zostały również inne projekty resortu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mówiono m.in. o programie „Mama 4+”.

Jest on skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Na świadczenie  w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do 1 marca w całym kraju złożono ponad 8,5 tys. wniosków. W woj. lubelskim złożono ponad 460 wniosków o to świadczenie. ZUS jest dobrze przygotowany do wykonania tego zadania. Mamy dopracowany system informatyczny. Zainteresowanie tym programem jest dosyć duże. Ponad 3200 wizyt w naszych placówkach w lutym, to były wizyty dotyczące programu – mówił dyrektor ZUS w Lublinie Piotr Waszak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top