7.5 mln zł dla Gminy Zamość na zieloną energię

Udało się uruchomić środki na zieloną energię w województwie lubelskim. Do gmin popłynie strumień 350 mln z Unii Europejskiej. Co najważniejsze, nasza gmina znalazła się w gronie 108 jednostek samorządu, które mogą liczyć na wsparcie.

Łącznie w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO 2014-2020) otrzymało 108 miast i gmin. Wartość wszystkich umów przekracza 462 mln zł, w tym niemal 350 mln zł stanowi wkład Unii Europejskiej. Najwięcej projektów dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Na popularność solarów wpływają warunki klimatyczne województwa lubelskiego. W naszym regionie notuje się jedne z najwyższych w Polsce wskaźników tzw. usłonecznienia, czyli liczby godzin słonecznych w ciągu doby. Dlatego montaż kolektorów gwarantuje mieszkańcom ciepłą wodę przez większą część roku i oszczędności w domowym budżecie, ponieważ energia słoneczna jest bezpłatna.

Atrakcyjność kolektorów słonecznych podnosi również korzystne finansowanie. Dzięki unijnej dotacji mieszkańcy pokrywają tylko część kosztów. Średnio od 1,5 do 2,5 tys. zł.  Ponadto zastosowanie ekologicznych instalacji solarnych wpłynie na poprawę naszego środowiska, poprzez ograniczenie emisji niekorzystnych gazów cieplarnianych. Do 2020 roku, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia 15% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii. Wspierając tego typu inwestycje przyłączamy się do realizacji tego celu.

Fundusze udało się pozyskać także naszej gminie. Projekty Gminy Zamość pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część I” oraz  „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część II” zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody na nieruchomościach prywatnych położonych na terenie Gminy Zamość zostały złożone w czerwcu 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dzięki projektom zostanie zainstalowanych ponad 1200 instalacji. Całkowita łączna wartość obu projektów to: 9 865 938 zł, z czego dofinansowanie będzie wynosić 7 569 895 zł, pozostałe koszty poniosą Mieszkańcy oraz Gmina Zamość, która zapewnia swój wkład w wysokości 5 %. Planowana techniczna realizacja zadania (montaż kolektorów) – druga połowa 2017 roku i 2018 rok.

gmina-zamosc

gmina-zamosc-1

 

Więcej informacji o projekcie:
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-682-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_04_01.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top