Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zamość

W dniu 20 kwietnia 2020 roku Komisarz Wyborczy w Zamościu  wydał postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku.

1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa”.
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
–        Przewodniczący komisji – 500 zł,
–        Zastępca przewodniczącego – 400 zł,
–        Członek komisji – 350 zł.
Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Składy osobowe obwodowych komisji  w gminie Zamość:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400 Zamość:

 

1.Helena Maj-Malinowska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Mokre

2.Damian Krzysztof Piwko,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Szopinek

3.Rafał Marian Szymanek,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Płoskie

4.Albert Waldemar Woszuk,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Kalinowice

5.Maria Barbara Zajączkowska,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Zamość

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Szkoła Podstawowa, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość:

 

1.Jolanta Elżbieta Czyszkowska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Sitaniec2.

Diana Klaudia Jędrzejewska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Tomaszów Lubelski

3.Jolanta Zofia Wawrzyszko,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Mokre

4.Konrad Woszuk,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Kalinowice

5.Paweł Woszuk,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Kalinowice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Szkoła Podstawowa, Sitaniec 422, 22-400 Zamość:

 

1.Jakub Rajmund Goch,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Bortatycze-Kolonia

2.Magdalena Beata Klajny,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Sitaniec

3.Przemysław Kwitek,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam.Wysokie

4.Alina Władysława Wierzchowska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Zawada

5.Jolanta Żulewska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam.Czołki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Świetlica Wiejska, Szopinek 65, 22-400 Zamość:

 

1.Dariusz Stanisław Galant,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Zamość

2.Ela Lucyna Galant,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Zamość

3.Natalia Maria Lichota,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam.Zamość

4.Agata Jolanta Piwko,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Szopinek

5.Violetta Wyszyńska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam.Zamość

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15, Świetlica Wiejska, Jatutów 118, 22-400 Zamość:

 

1.Mirosław Robert Barchacki,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Siedliska-Kolonia

2.Karol Bębenek,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Zamość

3.Roberta Ciećko,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam.Dąbrowa

4.Maria Juszczak-Sowińska,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Jatutów

5.Piotr Prucnal,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Zamość

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”, Lipsko-Polesie 20, 22-400 Zamość:

 

1.Oskar Andrzej Adamiak,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Wysokie

2.Adam Droździel,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam.Niedzieliska

3.Mateusz Galant,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Rachodoszcze

4.Tomasz Stanisław Kukiełka,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Wieprzec

5.Konrad Janusz Serafin,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam.Lipsko Polesie

6.Bernarda Tymura,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam.Lipsko Polesie

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Kalinowice 148A, 22-400 Zamość:

 

1.Leszek Duda,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam.Bortatycze

2.Szymon Michoński,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam.Jacnia

3.Małgorzata Proć,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Szopinek

4.Paweł Proć,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam.Szopinek

5.Marian Studnicki,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam.Zamość

źródło: UG Zamość

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top