Archiwum z dnia marzec 20, 2023

Sołeckie Święto Kobiet w Wychodach

Sołeckie Święto Kobiet w Wychodach

W sobotę 11 marca br., mieszkanki sołectwa Wychody świętowały Dzień Kobiet. Z inicjatywy aktywnych mieszkańców gminnej miejscowości, w tym: Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz KGW zorganizowano wyjątkową inicjatywę skierowaną szczególnie do wszystkich Pań. Początek wydarzenia był czasem uroczystych życzeń, skierowanych zarówno dla zgromadzonych tego dnia Kobiet, jak również dla obecnych na spotkaniu sołtysów, którzy ostatnio […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Zawiadamiam, że posiedzenie wyjazdowe Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość odbędzie się 21 marca 2023 r. (wtorek). Wyjazd o godz. 15.30 sprzed budynku Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu. Celem wyjazdu Komisji będzie wizja lokalna na drodze gminnej nr 112221L w m. Sitaniec, w związku z rozpatrywaniem skargi na Wójta […]

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych

20 marca br., na placu wewnętrznym zamojskiej komendy miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie do służby pięciu samochodów pożarniczych. W ubiegłym roku Komenda Miejska PSP w Zamościu wzbogaciła się o trzy nowe samochody tj. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo, samochód kwatermistrzowski VW Crafter. Ponadto w ramach uroczystej zbiórki przekazano do służby w […]

Akcja krwiodawstwa w Służbie Więziennej

Akcja krwiodawstwa w Służbie Więziennej

242 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego i prawie 110 litrów oddanej krwi to finał ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa, która odbyła się  w dniach 8 stycznia – 8 marca br. pn. „Służymy pomocą mamy to we krwi” organizowanej  z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, […]

Top