Archiwum z dnia styczeń 16, 2023

Zbigniew Ziobro pisze do prezydenta. List otwarty w sprawie KPO

Zbigniew Ziobro pisze do prezydenta. List otwarty w sprawie KPO

Szanowny Panie Prezydencie! Wspólne działanie krajów Unii Eu­ropejskiej na rzecz wyjścia z kryzysu po pandemii nie może polegać na na­rzucaniu Polsce przemocą rozwiązań sprzecznych z interesem naszego pań­stwa i Konstytucją. Podyktowana przez Komisję Euro­pejską ustawa o Sądzie Najwyższym podważa konstytucyjne uprawnienia Prezydenta do powoływania sędziów i trwałość dokonanych przez Pana po­wołań. Uderza to w zasadę […]

Top