12 miejsce Gminy Zamość w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020

11 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020! Laureatem rankingu po raz drugi została Gmina Głusk. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Jastków, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała trzecie miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Gmina Konopnica. Wyróżnienie otrzymała Gmina Puchaczów, której wynik był mniejszy jedynie o 0,005 punktu w porównaniu z 3.miejscem.

Gmina Zamość zajęła 12 miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020. Organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki zostały oparte o dane statystyki publicznej za lata 2017-2019. Ocenie poddano wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota, Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Słowo Podlasia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top