Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonany budżet 2018 roku. Radni Rady Gminy byli co do tego jednogłośni. Sesja miała miejsce w piątek 28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem.
Głosowanie nad wotum zaufania jest nowością. Wójtowie (burmistrzowie i prezydenci) od tego roku są zobligowani ustawowo przedstawić raport o stanie gminy. W trakcie piątkowych obrad Rady Gminy Zamość odbyła się dyskusja nad przedłożonym przez Wójta Gminy Zamość dokumentem, w której mogli brać udział również mieszkańcy. Należało to wcześniej zgłosić i zebrać podpisy. W przypadku Gminy Zamość musi być ich minimum 50. Po niej nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania. Radni Rady Gminy Zamość jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem go Wójtowi Gminy Zamość Ryszardowi Gliwińskiemu.
Kolejnym etapem sesji było udzielenie absolutorium Wójtowi. Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji budżetu, wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, Radni udzielili jednogłośnie Wójtowi Gminy Zamość absolutorium za wykonanie budżetu 2018 roku. Wójt Ryszard Gliwiński podziękował Radzie za zaufanie, współpracę i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznego budżetu, dziękował także za wszystkie uwagi, wnioski i sugestie.
Podczas sesji podjęte zostały również uchwały: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sitaniec Błonie, a także Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko w sprawie apelu Mieszkańców Gminy o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Działający w Radzie Gminy Zamość klub radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz klub radnych” JEDNOŚĆ”  po otrzymaniu absolutorium owacją na stojąco nagrodzili Wójta Ryszarda Gliwińskiego brawami. Tak więc słowa Senatora Jerzego Chróścikowskiego są ciągle aktualne. Czy będą aktualne w 2023 roku i czy znów mieszkańcy Gminy Zamość będą wybierać pomiędzy tak zgodnymi ugrupowaniami politycznymi?.

źródło: UG Zamość

Komentarze do: “Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

 1. Wiewióra

  A to dopiero PIS mamy w gminie. Nie pierwsze to w tej kadencji żałosne i żenujące zachowanie radnych z klubu PIS. Może lepiej żeby oficjalnie zasilili klub Jedność. To co robią jest nieuczciwe względem wyborców.

  Reply
 2. nowak

  W latach 1994-98 obecny senator Chróścikowski był przewodniczącym rady gminy ,rada wówczas liczyła 24 radnych .Tutaj przypomina mi się wypowiedż radnego Jerzego Bondyry ,człowieka doświadczonego w pracy samorządowej ,nie będzie to cytat ale słowa bardzo zbliżone do oryginału .”Różniliśmy się bardzo jako radni ,często wynik głosowania był 12 do 12 ,były wręcz kłótnie,z chwilą wprowadzenia ryczałtu za obecność na sesjach radni zmienili się ,pieniądze pogodziły wszystkich „Powtarzam to pamięci więc mogę być nie dokładny ale chodzi tu o sens wypowiedzi,ochłapy w postaci diety i innych profitów zamykają gęby radnym z każdej strony .Co do absolutorium to Wójt powinien być odwołany za obiecanki w kwestii pasa startowego który nie powstał i nie powstanie .

  Reply
 3. redakcja Post author

  Redakcja informuje, że komentarz internauty o nicku Wróg Publiczny nie został opublikowany z uwagi na nieprawdziwie treści.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top