Zaproszenie do udziału w XIII edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objął Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. bp dr Marian Rojek.

 

Zapraszamy do udziału szkoły ponadpodstawowe i podstawowe, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszaru działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a zwłaszcza inspirowanie i zachęcanie młodych ludzi do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Jak zawsze zachęcamy do przygotowywania prac dotyczących tzw. białych plam działalności sił zbrojnych PPP działających na terenie Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, ukazujących także historię Żołnierzy Wyklętych, powojennych struktur niepodległościowych tworzonych m.in. przez byłych żołnierzy AK. W tym roku w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego liczymy, że tematy prac konkursowych będą poruszały także ten okres walki naszych przodków o wolną Ojczyznę. Jako inicjatorzy apelu o wspólne upamiętnienie tego zwycięskiego powstania chcielibyśmy, aby Powstanie Zamojskie, jako ważny dla mieszkańców Zamojszczyzny przykład odwagi i ofiary żołnierzy AK i BCH, było znane młodym pokoleniom Polek i Polaków – więcej: https://akzamosc.pl/2021/12/

 

Przedmiotem konkursu jest:

1.Szkoły podstawowe:

 

  • zebranie i opracowanie w formie albumu tradycyjnego (format A4, minimum 15 stron) dokumentów, skanów lub kserokopii materiałów źródłowych, zdjęć, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.

 

 

  1. Szkoły ponadpodstawowe:

 

  • zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956, w tym tych związanych w szczególności z Powstaniem Zamojskim.

 

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

 

Termin zgłoszenia uczestników konkursu – do  22 kwietnia 2022 r.

Termin składania prac – do 23 maja 2022 r.

Prace konkursowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: akzam@tlen.pl

Rekomendujemy zapisanie pracy w formacie PDF. Załączniki większe niż 20 MB prosimy najpierw umieścić w serwisie do przechowywania danych np. wetransfer.com   Format pracy nie wpływa na ocenę.

Jednocześnie dopuszcza się przesłanie lub dostarczenie pracy w formie drukowanej (oraz w miarę możliwości na nośniku elektronicznym – płyta np.: CD – R, CD + R, DVD) na adres:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny” wraz z uzupełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu (odpowiednio w przypadku osób pełnoletnich – załącznik nr 3).

Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 15 czerwca 2022 r.

 

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora https://akzamosc.pl/

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość tel. (84) 6776556 lub 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).

Serdecznie zachęcamy młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

( materiał prasowy – ŚZŻAK Okręg Zamość )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top