Wyremontowane nagrobki w 2020 r. z funduszy zebranych podczas kwesty w 2019 r.

Z końcem 2020 r. podczas kompleksowych oględzin nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Zamościu a wyremontowanych z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej – KWESTY z 2019 r. (26 tys. 599 zł 61 gr) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu sporządził protokół odbiorczy. Bez zastrzeżeń zostały odebrane wykonane prace przy wszystkich 5 wytypowanych nagrobkach (Nagrobek czworga dzieci Feliksa i Klementyny Lipskich: Wacława, Marii, Barbary i Heleny; Nagrobek Pauliny z Pałczyńskich Sowowej; Nagrobek Jana Załuskiego; Nagrobek Pawła i Rozalii Pikuzińskich oraz Nagrobek Feliksa Kwiatkowskiego i Władysława Dyszyńskiego.). W oględzinach udział wzięli także: przedstawiciel parafii katedralnej w Zamościu – administrator cmentarza, wykonawca prac p. Maciej Filip (Pracownia Konserwacji Zabytków M. Filip A. Filip s.c.) oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu: Łukasz Kot – przewodniczący Komitetu i Stanisław Orłowski – przewodniczący Komisji Historyczno-Architektoniczno-Plastycznej działającej w ramach SKOCP.

Ponadto wykonane zostały bezpłatnie dodatkowe prace przez Pracownię Konserwacji Zabytków M. Filip A. Filip s.c.:

1) Dokonano wymiany uszkodzonego porcelanowego zdjęcia ks. dziekana, prałata, infułata kolegiaty zamojskiej Tomasza Petrykowskiego (1825-1907) na pomniku kapłanów pracujących na terenie Zamościa. Replikę zdjęcia wykonał i ufundował zamojski fotograf Adam Gąsianowski.

2) Dokonano sklejenia figury Matki Bożej z pomnika Ś.P. Julii z Zakrzewskich Rycykowej (żyła l. 80, zm. 10.12.1937 r. Pokój Jej Duszy. Najdroższej Matce Córka) i Wandy z Rycyków Bruszewskiej-Stockiej (żyła l. 85, zm. 25.12.1982 r. PJD) na prośbę jednej z parafianek zamojskich.

3) Dokonano wymiany uszkodzonego porcelanowego zdjęcia ks. dziekana, prałata, infułata kolegiaty zamojskiej Tomasza Petrykowskiego (1825-1907) na pomniku kapłanów pracujących na terenie Zamościa. Replikę zdjęcia wykonał i ufundował zamojski fotograf Adam Gąsianowski.

4) Dokonano sklejenia figury Matki Bożej z pomnika Ś.P. Julii z Zakrzewskich Rycykowej (żyła l. 80, zm. 10.12.1937 r. Pokój Jej Duszy. Najdroższej Matce Córka) i Wandy z Rycyków Bruszewskiej-Stockiej (żyła l. 85, zm. 25.12.1982 r. PJD) na prośbę jednej z parafianek zamojskich.

Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa Covid 19 i związanymi z tym ograniczeniami w dniu 1 listopada 2020 r., coroczna zbiórka – KWESTA – na cmentarzu parafialnym w Zamościu na rzecz odnowy zabytkowych pomników znajdujących się na zamojskim cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków w Zamościu nie odbyła się z dwóch powodów. 1) W chwili zakwalifikowania Zamościa do tzw. czerwonej strefy (związanej z pandemia Koronawirusa Covid 19) Zarząd Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kwestujących i odwiedzających cmentarz odwołał zbiórkę. 2) Decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego zostały zamknięte cmentarze na czas od 31.10.2020 r. do 02.11.2020 r. co także uniemożliwiłoby przeprowadzenie zbiórki.

Zarząd Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu zwraca się zatem prośbą do wszystkich osób dla których ważna jest troska o wspomniane cenne, historyczne, zabytkowe nagrobki znajdujące się na zamojskiej nekropolii o dokonywanie w tym roku dobrowolnych wpłat na konto Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu (44 1020 5356 0000 1802 0067 9753). Liczymy na Państwa hojność i podtrzymanie tradycji. Prosimy o wsparcie naszego 14 letniego wspólnego kwestowania. Z zebranych przez ten okres pieniędzy kompleksowo odrestaurowanych zostało 41 obiektów (38 nagrobków, dwie barkowe, kamienne latarnie a także zabytkową, kamienną ławeczkę)

źródło: www.kwest.zam.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top